Skip to main content

Implementatie parkeren en aanbesteding apparatuur gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg krijgt een nieuw parkeerbeleid, waarbij tevens een vervanging of update van de huidige parkeerapparatuur in de parkeergarages en op straat benodigd is. De gemeente heeft Empaction gevraagd haar te begeleiden bij de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid en de aanbesteding van de parkeerapparatuur. De scope van de opdracht bestaat uit vier sporen en behelst de verkeerskundige, juridische en technische implementatie van het nieuwe parkeerbeleid. Het streven is om het nieuwe parkeerbeleid in te laten gaan na de zomer van 2021. 

In het eerste spoor wordt de definitieve invulling gegeven aan het scenario ‘betaald parkeren – beter verdelen’. De insteek van dit scenario is om, vanuit het huidige betaald parkeren, geconstateerde knelpunten op te lossen en de parkeerdruk beter te verdelen. Het resultaat van spoor 1 vormt de basis voor de implementatie van het parkeerbeleid.

In spoor 2 wordt het scenario vertaald naar de benodigde parkeertechniek. Vooralsnog wordt uitgegaan van de inkoop van de volgende technieken:

  • Vervanging dan wel upgrade van de parkeerautomaten op straat (kentekenparkeren);
  • Parkeermanagementsystemen (PMS) op een 4-tal parkeervoorzieningen (inclusief koppeling met beheerdersloge en centrale in Zwolle);
  • Digitaal vergunningensysteem (inclusief back- en frontoffice);
  • PRIS systeem;
  • Geautomatiseerde rapportagetool (een op maat gesneden BI-tool).

Aan het eind van spoor 2 zijn alle benodigde systemen geïnventariseerd en ingekocht.

Spoor 3 betreft de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid. In deze fase geven we advies over de organisatiestructuur in relatie tot het nieuwe parkeerbeleid en de techniek. Bij het definitieve ontwerp en de oplevering zien we de volgende belangrijke activiteiten:

  • Uitvoeren FAT en SAT per techniek onderdeel;
  • Begeleiding inrichting en fine-tuning systemen;
  • Inrichten contractmanagement;
  • Definitief ontwerp – documentatie en revisie nieuwe systemen.

Daarnaast begeleiden en coachen we in dit spoor de nieuwe parkeerregisseur en werken we een controleprotocol uit voor rapportages.

In het laatste spoor – spoor 4 – wordt het nieuwe parkeerbeleid ‘buiten’ opgestart. In deze fase voeren wij de regie bij de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid. Belangrijke onderdelen in deze fase zijn het aanbrengen van de juiste bebording en markering, het definitief inregelen van de apparatuur en systemen alsmede de uitgifte van de juiste vergunningen, bezoekersregelingen en abonnementen.

Achtergrond

De gemeente Hardenberg kent sinds de uitvoering van het Masterplan Centrum Hardenberg een parkeerregime met betaald parkeren in het centrum van Hardenberg. Daaromheen is een aantal zones met vergunninghoudersparkeren ingesteld. Na een aantal opstartproblemen en optimalisaties in de beginjaren, zijn er de laatste jaren weinig veranderingen in dit parkeersysteem gedaan en functioneert het huidige parkeersysteem nu meer dan 10 jaar.

De afgelopen jaren is in de samenleving van Hardenberg, net zoals in vergelijkbare gemeenten in de omgeving, een discussie ontstaan over het functioneren van het betaald parkeren. Het college heeft naar aanleiding van deze discussie een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het betaald parkeren in het centrum van Hardenberg. Daaraan gekoppeld heeft de gemeente een evaluatie van het vergunninghoudersparkeren en de parkeerroutering uitgevoerd.

Lees ook:

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.