Begeleiding aanbesteding- en inkooptraject parkeerapparatuur strand gemeente Westland

Gemeente Westland heeft Empaction gevraagd haar te ondersteunen bij de begeleiding van een Europees aanbestedingstraject om de verouderde apparatuur te vervangen door nieuwe. Na implementatie van de nieuwe apparatuur is bemanning van terreinen op locatie niet meer nodig en kan onderhoud, beheer en andere dienstverlening voornamelijk op afstand worden geregeld.

Gemeente Westland heeft drie parkeerterreinen bij drie verschillende strandopgangen die toe zijn aan modernisering. Het betreft de volgende parkeerterreinen:
•    Vlugtenburg: circa 1200 auto’s
•    Beukel: circa 900 auto’s
•    Molenslag: circa 1000 auto’s

Gemeente Westland heeft Empaction een eerste inventarisatie laten uitvoeren welke mogelijkheden van betaald parkeren er zijn en welke investeringen gepaard gaan met de vervanging van de huidige, verouderde parkeerapparatuur door nieuwe, moderne apparatuur. 

Begeleiding aanbesteding-/inkooptraject
Nadat van de definitief gekozen variant een investeringsberekening was gemaakt, is een Europees aanbestedingstraject opgestart om de huidige verouderde apparatuur te vervangen door nieuwe apparatuur. Westland wilde naar volledige ontzorging van de parkeertaken, daarom hebben ze zowel de vervanging van de apparatuur als het parkeerbeheer als de dienstverlening aan de parkeerders in één pakket uitgevraagd aan de markt. In opdracht van gemeente Westland heeft Empaction deze Europese aanbesteding begeleid en samen met de gemeente het inkooptraject doorlopen. 

Doelen aanbesteding
Het doel van de aanbesteding was tweeledig. Enerzijds moest de oude apparatuur op de drie hierboven genoemde parkeerterreinen vervangen worden door nieuwe, moderne apparatuur. Anderzijds wilde gemeente Westland haar dienstverlening aan de bezoekers en abonnementhouders optimaliseren. Gastvrijheid en bereikbaarheid zijn hierbij belangrijk. 

Na implementatie van de nieuwe apparatuur is bemanning van terreinen op locatie niet meer nodig en kan onderhoud, beheer en andere dienstverlening modern en efficiënt voornamelijk op afstand worden geregeld. Aan de door de gemeente gewenste differentiatie in tarieven voor kort- en langparkeerders kan nu ook invulling gegeven worden.

Implementatie
De opdracht is inmiddels gegund en er is een start gemaakt met de implementatie-activiteiten. Wanneer de stranden weer open mogen kunnen de bezoekers direct gebruikmaken en profiteren van de nieuwe moderne apparatuur. 

Meer weten?
Empaction fungeerde in dit project als rechterhand van de projectleider. We hebben onze expertise op het gebied van parkeerapparatuur, het beheer en de dienstverlening goed kunnen inzetten. Heeft u behoefte aan kennis en ervaring bij het begeleiden van aanbestedingen? Wij helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op via: 040-213 78 80 of volg ons op LinkedIn, dan blijft u op de hoogte van de laatste parkeertrends en inspirerende projecten. 

Lees ook: