1. Visie en beleid 

Een heldere visie opgesteld, maar geen idee hoe daar concreet effectieve maatregelen aan vast te hangen? Wij staan stil bij zaken als de meest passende wijze van reguleren, vergunningen en abonnementen voor verschillende doelgroepen en de geldende parkeertarieven. 

2. Techniek en implementatie

Weten wat techniek en organisatie wel en niet kunnen, vraagt om vakbekwaamheid. Van de aanbesteding voor een scanauto tot aan het implementeren van een nieuw vergunningen- of parkeermanagementsysteem; wij nemen u dit uit handen.

3. Organisatie en operatie

Voor een goed functionerende parkeerketen mag een efficiënte organisatie niet ontbreken. Met duidelijke werkprocessen, professioneel contract- en evaluatiemanagement, heldere data-analyses en een informatiegestuurde werkwijze geven wij hieraan invulling.

Inspiratie

Inspiratie