Empathisch

Bij Empaction hebben we plezier in ons werk. We hebben een open houding, stellen veel vragen en voegen ons makkelijk in een andere organisatie. Als er een probleem is, gaan we daar ontspannen mee om. Dat schept onderling vertrouwen en creëert een band. Linksom of rechtsom, we lossen het op! Die flexibiliteit zorgt ervoor dat wij altijd topkwaliteit leveren.

Vakmanschap

Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden, met ieder hun eigen, vaak vergaande deskundigheid. Ons vak leer je niet alleen uit boeken, maar vraagt ook om ervaring en de frisse inbreng van een veelzijdigheid aan disciplines. Daarnaast vereist vakmanschap ook dat je plezier hebt in wat je doet en ervoor open staat om van elkaar te leren.

Inventief

Bij ons staat inventief voor anders durven denken, andere keuzes maken en nieuwe wegen inslaan. De best werkende oplossing in de praktijk staat centraal. En dat bereiken we in een cultuur waar alles gevraagd en gezegd mag worden. We zijn leergierig, gedreven, nieuwsgierig en volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. 

Ons team