Fietsen organisatie

CROW-onderzoek: effect deelmobiliteit op autobezit

In de komende 10 jaar moeten er in Nederland bijna 1 miljoen woningen worden bijgebouwd, vooral in stedelijk gebied. En dat terwijl de ruimte daar al schaars is. Willen we de woningnood aanpakken en wonen, werken en recreëren tegelijkertijd aangenaam houden, dan moet er in de aanpak van mobiliteit iets veranderen. En dan vooral op het gebied van autogebruik én autobezit. Want een auto neemt veel ruimte in beslag, en de impact op het milieu is enorm.

Hoe verleid je mensen om afscheid te nemen van hun auto? En in hoeverre is deelmobiliteit dan een oplossing? Dat was de rode draad van het onderzoek.

De onderzoeksresultaten? Die zijn veelbelovend. Zo is er  voldoende aanleiding om woningen met structureel minder parkeerplaatsen te ontwikkelen.

Projecten deelmobiliteit

Projecten deelmobiliteit