Fietsen organisatie

1. Visie en strategie 

We brengen in kaart welke opgaven er spelen en hoe deelmobiliteit en mobiliteitshubs hierin een rol kunnen spelen. Wie moet welke rol oppakken en welke samenwerking tussen partijen is noodzakelijk?

2. Beleid en tactiek

Hoe vertaalt de strategie en visie op deelmobiliteit zich naar de uitwerking op straat? Denk aan het opstellen van een vergunningenbeleid, aanpassingen in de APV en borging in nota parkeernormen.

3. Operatie en implementatie

Na visievorming en borging in beleid volgt de uitvoering en implementatie van deelmobiliteit op straat. We zijn betrokken bij marktconsultaties, procesbegeleiding en evaluaties.

Projecten deelmobiliteit

Projecten deelmobiliteit