Inventarisatie naar mogelijkheden PRIS in Westland

Gemeente Westland is op zoek naar mogelijkheden om de parkeersituatie in de centra van de gemeente te verbeteren. Een van deze mogelijkheden is het beter benutten van bestaande parkeercapaciteit. Een middel dat hiertoe kan bijdragen is een dynamisch parkeerroute informatiesysteem (PRIS). De optie van realisatie van een parkeerverwijssysteem is mogelijk voor meerdere kernen interessant. 

De Rentmeester

Door de ontwikkelingen van onder andere ‘de Rentmeester’ en de komst van een supermarkt inclusief een parkeergarage, wordt er een toename van het verkeer rondom het plangebied verwacht. Daarbij gaat de kruising van de Secretaris Verhoeffweg – Patrijnenburg op de schop. 

PRIS

Een PRIS heeft tot doel de weggebruiker te informeren over de parkeermogelijkheden in een stad, een stadsdeel, een wijk of bij een specifiek object (bij voorbeeld een pretpark of een luchthaven). Het doel van een PRIS is het voorkomen van onnodig zoekverkeer en/of het voorkomen van wachtrijen bij een parkeerlocatie terwijl er op een andere parkeerlocatie in de directe nabijheid nog wel parkeerplaatsen vrij zijn.

De gemeente Westland heeft Empaction gevraagd om te helpen bij de keuze voor een PRIS. Daarvoor wordt een brede inventarisatie opgesteld met mogelijke verwijssystemen.