Skip to main content

De gemeente Nijmegen wilt duurzame mobiliteit bevorderen door het gebruik van elektrische deelauto’s te stimuleren. Een belangrijke factor in het succes is het aanbieden van aantrekkelijke laadtarieven voor de deelauto-aanbieders. Van gemeente Nijmegen kregen we de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken om deze laadtarieven te realiseren. 

De Laadketen
Het bepalen van laadtarieven is een complex proces dat verschillende schakels in de laadketen omvat. Allereerst zijn er de laadpaalleveranciers, die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing en installatie van laadpalen. Vervolgens zorgen netwerkbeheerders voor de aansluiting van deze laadpalen op het elektriciteitsnet. Charge Point Operators (CPO’s) beheren de laadinfrastructuur, zij verzamelen gebruiksdata en zorgen ervoor dat de laadpalen operationeel blijven. Tot slot faciliteren Mobility Service Providers (MSP’s) de betalingen voor laadsessies en verstrekken zij laadpassen aan gebruikers. Elke partij in deze keten hanteert zijn eigen kosten en marges, wat resulteert in variabele laadtarieven. Gemeenten, zoals Nijmegen, hebben vaak beperkte invloed op deze tarieven, waardoor er aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan. 

Scenario’s
Om de laadtarieven beter te kunnen beheersen, hebben we drie scenario’s onderzocht.  

In het eerste scenario wordt de huidige concessie verlengd zonder aanpassingen. Dit scenario is gemakkelijk te implementeren, maar biedt weinig invloed op de laadtarieven, wat het lastig maakt om aantrekkelijke tarieven aan te bieden.  

In het tweede scenario wordt gekeken naar het verstrekken van prijssubsidies aan MSP’s of direct aan deelauto-aanbieders. Hoewel dit de laadtarieven kan verlagen, brengt het hoge kosten voor de gemeente met zich mee en kan het juridische complicaties veroorzaken met betrekking tot staatssteun en eerlijke concurrentie.  

Het derde scenario onderzoekt de mogelijkheid dat de gemeente zelf de exploitatie van de laadinfrastructuur op zich neemt. Hierdoor krijgt de gemeente volledige controle over de laadtarieven en kan zij mogelijk extra inkomsten genereren terwijl de laadkosten ook laag blijven. Dit scenario is vooral interessant in het licht van het aankomende ravijnjaar, waarin financiële uitdagingen voor de gemeenten worden verwacht. 

Indicatieve Businesscases
Uit de financiële analyse van de verschillende scenario’s blijkt dat het zelf exploiteren van de laadinfrastructuur op de lange termijn de meest voordelige optie is. Prijssubsidies, hoewel effectief in het verlagen van tarieven, brengen tamelijk hoge kosten met zich mee. Zelf exploiteren biedt de laagste laadkosten voor deelauto-aanbieders en genereert  tevens inkomsten voor de gemeente ondanks de initiële investeringen.  

Conclusie en Aanbevelingen
Het onderzoek toont aan en daarom zijn wij ook van mening  dat de gemeente Nijmegen de meeste voordelen kan behalen door zelf de exploitatie van de laadinfrastructuur op zich te nemen. Dit biedt de gemeente volledige controle over de tarieven en de mogelijkheid om deelmobiliteit effectief te stimuleren. Mocht zelf exploitatie niet haalbaar zijn of te risicovol bevonden, dan raden we aan om een nieuwe exploitatieconcessie te verlenen met strikte voorwaarden voor de laadtarieven en mogelijkheden voor directe betalingen.  

Met deze aanpak kan Nijmegen niet alleen bijdragen aan een duurzamere stad, maar ook een aantrekkelijk klimaat scheppen voor de groei van elektrische deelauto’s. 

Meer Informatie
Voor meer informatie over dit onderzoek en de volledige aanbevelingen, neem dan zeker contact met ons op! 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.