Operatie en implementatie

Met alleen visie en beleid zijn we er nog niet. Ook bij de implementatie en uitvoering van deelmobiliteit op straat speelt Empaction een rol. Binnen deze lijn organiseren we marktconsultaties, begeleiden we aanbestedingsprocessen, bieden we projectbegeleiding en voeren we monitoring en evaluaties uit. De leerervaringen van deze projecten worden meegenomen in de visievorming en vertaling in beleid. De markt van deelmobiliteit is nog een zoekmarkt. Ook wij leren dagelijks bij over de (on)mogelijkheden van deelmobiliteit en het effect op de opgaves beschreven in visie- en strategiestukken. 

Mobiliteitshub Nieuw Delft
Voor de gemeente Delft heeft Empaction de realisatie van een mobiliteitshub in Nieuw Delft ondersteund. 
MaaS-pilot provincie Limburg
Voor de landelijke MaaS-pilot Limburg verzorgt Empaction de projectleiding. Hiervoor is een aanbesteding doorlopen, waarbij Arriva als winnende partij de grensoverstijgende MaaS-dienst Glimble aan het ontwikkelen is. 
Pilot Hogekwartier gemeente Amersfoort
Voor het bieden van deelmobiliteit bij de ontwikkeling Hogekwartier heeft Empaction de aanbesteding en implementatie van deelmobiliteit begeleidt. Lees meer
Uitwerking mobiliteitshub Zwijsengarage gemeente Tilburg
In parkeergarage Zwijsen in Tilburg wordt een mobiliteitshub gerealiseerd. Empaction zorgt dat er vanuit de markt een hoogwaardig aanbod van deelmobiliteit in deze hub wordt aangeboden. Lees meer