Visie en strategie

Empaction ondersteunt meerdere gemeenten, regio’s en de Rijksoverheid op strategievorming en visie rondom de inzet van deelmobiliteit. Deelmobiliteit is hierin een middel om meerdere opgaven te bedienen. Je kunt hierbij denken aan de binnenstedelijke verdichtingsopgaven, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het aanpakken van vervoersarmoede en het verbeteren van de ketenreis voor de keuzereizigers. Dit alles om de toekomst bereikbaar te houden.

Deelmobiliteitsagenda gemeente Delft

Met deze agenda is in beeld gebracht welke beleidsstukken en sturingsmechanismen opgepakt moeten worden om grip op deelmobiliteit te krijgen en de inzet hiervan te laten aansluiten op de opgaven van de stad en de regio. Lees meer

Visie Mobility as a Service bij nieuwbouw Amersfoort
Binnen dit beleid zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de inzet van MaaS en deelmobiliteit. Zodat ruimtelijke ontwikkelingen MaaS en deelmobiliteit kunnen inzetten om in de mobiliteitsbehoefte van toekomstige bewoners te voorzien zonder de ‘eigen auto’ te faciliteren. Lees meer
Onderzoek CROW-effect autodelen
Empaction heeft samen met TU/e onderzocht wat het effect van deelmobiliteit is op het autobezit bij verhuizing naar binnenstedelijk gebied. Lees meer
Parkeervisie binnenstad Tilburg
Deelmobiliteitvisies en -strategieën zijn nauw verbonden met parkeerbeleid. In de gemeente Tilburg hebben we het nieuwe parkeerbeleid vormgegeven. Hierbij is deelmobiliteit een integraal onderdeel van de uitwerking en oplossingsrichting voor duurzame mobiliteit in de binnenstad. Vanuit dit beleid zijn we tevens betrokken in de vertaling naar vergunningsuitgifte en uitvoering op straat. Lees meer