Tilburg gaat strijd aan met ruimtegebrek

De Gemeente Tilburg zal in de komende jaren 25.000 nieuwe woningen realiseren, waarvan een groot deel in binnenstedelijk gebied. Een mooi vooruitzicht, maar hoe ga je als stad al die extra auto’s faciliteren? Ruimte voor de aanleg van extra parkeerplaatsen is er namelijk niet en bovendien moet de openbare ruimte vooral een ontmoetingsplaats zijn waar het fijn verblijven is. Aan Empaction de taak om zich over deze uitdagende vraagstelling te buigen.

Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een (parkeer- of) deelmobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Auto’s delen en parkeerabonnementen

Met het invoeren van een stadsbreed systeem voor deelauto’s en efficiënt gebruik van restcapaciteit in parkeergarages gaat Tilburg het autobezit in de binnenstad drastisch terugdringen, te beginnen bij de nieuwe inwoners. Om zo de groeiende stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en groen te houden.

”Tilburg onderkent haar verantwoordelijkheid als hoeder van de schaarse openbare ruimte. Meer dan andere gemeenten kiest zij daarom voor een actieve regierol.”
– Marco de Jong
“We willen meer woningen, groen
en verblijfsplek om elkaar te ontmoeten. Maar de ruimte is schaars. Een opgave van formaat.
Maar samen gaan we ervoor!”
– Paul van Loon

In de pers

In de pers