Empaction begeleidt bewonersvavonden in Rijswijk

De gemeente Rijswijk gaat naar aanleiding van diverse ontwikkelingen, zoals 'Huis van de Stad' en de lopende beleidsevaluatie, in gesprek met haar bewoners. Participatie staat hoog in het vaandel bij de politiek. De gemeente gaat vanuit de opgaave Parkeren, Auto en Fiets (PAF) diverse avonden organiseren om parkeerproblematieken op te lossen of proberen te voorkomen. De gemeente Rijswijk heeft aan Empaction een gespreksleider gevraagd om deze avonden te bebeleiden. Collega Marco de Jong heeft deze taak opgepakt. 

 

Algemene informatieavonden

 

In eerste instantie zijn er zes algemene informatieavonden georganiseerd voor de wijken Cromvliet, Leeuwendaal, Bomenbuurt, Oud-Rijswijk, Rembrandtkwartier en Te Werve. De algemene informatieavonden waren primair bedoeld om het beleid uit te leggen, het verdere proces te schetsen (kleinere, besloten groep gaat meerdere avonden werken aan inhoud/advies) en om de onderwerpen waar de kleinere groep eventueel mee aan de slag gaat aan te scherpen.

Vervolgsessies

Hierna volgen nog een aantal bewonersavonden. Samen met verschillende belanghebbenden, waaronder bewoners en ondernemers, gaan we in meerdree vervolgsessies een advies naar het college en Raad uitbrengen.