Empaction begeleidt bewonersvavonden in Rijswijk

Gemeente Rijswijk is naar aanleiding van diverse ontwikkelingen, zoals ‘Huis van de Stad’ en de lopende beleidsevaluatie, in gesprek gegaan met haar bewoners. Participatie staat hoog in het vaandel bij de politiek. De gemeente heeft vanuit het team Parkeren, Auto en Fiets (PAF) diverse avonden georganiseerd om parkeerproblematieken op te lossen of proberen te voorkomen. De gemeente Rijswijk vroeg Empaction om deze avonden en het verdere proces te begeleiden.

Knelpunten en kansen

In september en oktober 2019 zijn informatieavonden gehouden in Cromvliet, Leeuwendaal, Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Welgelegen en Te Werve. Tijdens deze avonden presenteerde de gemeente diverse data, waaronder de parkeerdruk en het aantal auto’s ten opzichte van de openbare capaciteit. Bewoners werden uitgenodigd om te praten over de parkeerproblemen in hun wijk. Iedereen kon tijdens deze avond de knelpunten en kansen aangeven waar de werkgroepen, mee aan de slag moesten. Vooraf en op de avond kon men zich opgeven als lid van deze werkgroep. 

Werkgroepen brengt advies uit naar college en raad 

Er werden 28 bewoners, verspreid over de wijken, gevraagd om als vertegenwoordiger van de wijken deel te nemen aan de twee werkgroepen. Daarnaast schoven ook andere belanghebbenden aan zoals ondernemers en maatschappelijke instellingen zodat een evenwichtige vertegenwoordiging van de belanghebbers van de wijk in de werkgroep vertegenwoordigd was. Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen, waardoor de samenstelling van de werkgroepen door middel van loting op de informatieavonden is bepaald. De werkgroepen kwamen vervolgens beiden drie avonden bij elkaar (november, december en januari), om dieper op de problematiek in te gaan en een advies op te stellen op basis van consensus. 

Complimenten voor participatieproces

Dat advies is in februari 2020 uitgebracht naar het college en met verve door diverse werkgroepleden gepresenteerd aan de raad. Daar werd zeer positief gereageerd op het participatieproces. Vanuit de gemeente kregen we complimenten over de begeleiding daarvan:   
 

“De presentatie van de werkgroepleden aan de raad is heel goed gegaan vanavond. Het was een enerverende avond; de kers op de taart van een voor Rijswijkse begrippen uniek participatieproces. Vooral ook de inbreng van Empaction heeft tot dit succes geleid.” – Marin den Dulk, Teammanager Parkeren, Auto en Fiets, gemeente Rijswijk

Meer weten?

Zijn er in uw gemeente ook parkeerproblemen en wilt u dit samen met diverse belanghebbenden oplossen? Neem gerust contact met ons op: 040-213 78 80, wij helpen u graag!