Skip to main content
Rijswijk infoavonden

Bewonersavonden in Rijswijk

Gemeente Rijswijk is naar aanleiding van diverse ontwikkelingen, zoals ‘Huis van de Stad’ en de lopende beleidsevaluatie, in gesprek gegaan met haar bewoners over de parkeeroverlast in een aantal wijken van Rijswijk. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel bij de Rijswijkse politiek. De gemeente heeft vanuit het team Parkeren, Auto en Fiets (PAF) diverse bewonersavonden georganiseerd om parkeeroverlast op te lossen of te voorkomen. De gemeente Rijswijk vroeg Empaction om deze avonden en het verdere proces te begeleiden.

Knelpunten en kansen

In elk van de wijken Cromvliet, Leeuwendaal, Oud-Rijswijk, Bomenbuurt, Rembrandtkwartier, Welgelegen en Te Werve zijn bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden presenteerde de gemeente diverse data, waaronder de parkeerdruk en het aantal auto’s ten opzichte van de openbare capaciteit en werd het verdere prcoes toegelicht. Bewoners kregen de kans om specifieke knelpunten te benoemen en mogelijke oplossingen aan te dragen en konden zich opgeven voor een werkgroep: een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Samenstelling van zo’n werkgroep gebeurt op basis van een combinatie van vrijwillige aanmelding met loting en gereserveerde plaatsen voor specifieke functies. Iedereen heeft kans op deelname.

Werkgroepen brengen advies uit naar college en raad

28 bewoners en andere belanghebbenden vertegenwoordigden de 7 wijken in twee werkgroepen. De werkgroepen kwamen vervolgens beide drie avonden bij elkaar (november, december en januari), om dieper op de parkeerproblematiek in te gaan. Beide werkgroepen hebben een advies opgesteld op basis van consensus. Deze adviezen dienden als input voor het ambtelijk advies aan de raad. De gemeenteraad heeft op 3 maart 2020 een besluit genomen over dit advies. We zijn er trots op om te kunnen melden dat het advies voor een groot deel is overgenomen. De verschillende raadspartijen waren vol lof over het proces:

https://rijswijk.tv/burgers-denken-mee-met-parkeerbeleid-raad-neemt-voorstellen-over/

Complimenten voor participatieproces

De raad reageerde zeer positief op het participatieproces. Vanuit de gemeente kregen we complimenten over de begeleiding daarvan:

“De presentatie van de werkgroepleden aan de raad is heel goed gegaan vanavond. Het was een enerverende avond; de kers op de taart van een voor Rijswijkse begrippen uniek participatieproces. Vooral ook de inbreng van Empaction heeft tot dit succes geleid.” – Martin den Dulk, Teammanager Parkeren, Auto en Fiets, gemeente Rijswijk

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.