Skip to main content

De evolutie van de digitale parkeerketen

1. Digitalisering van parkeren in de afgelopen 10 jaar
Evolutie, geen revolutie

Digitalisering in parkeren begon met een puur technische benadering van de diverse onderdelen in de parkeerketen. Deze eerste fase legde de basis voor een toekomst waarin gebruiksgemak en efficiëntie centraal zouden staan, met als doel de parkeercapaciteit beter te benutten en de noodzaak te onderkennen om het parkeren effectief te sturen.

De introductie van mobiel parkeren tot en met de inzet van scanauto’s voor handhaving benadrukten voornamelijk de technische benadering gericht op bedrijfsoptimalisatie. De focus verschoof vervolgens naar een gestroomlijnde aanpak voor de implementatie van alle digitale parkeersystemen, waarbij gebruiksgemak, moderne dienstverlening en operationele efficiëntie de voornaamste doelen werden. Het besef dat de digitale parkeerketen deel uitmaakt van een grotere, geïntegreerde mobiliteitsoplossing werd steeds duidelijker. Hierbij groeide ook de aandacht voor beleid als start van de parkeerketen.

Deze ontwikkeling benadrukt het belang van een evenwichtige aandacht voor beleid, techniek, en de menselijke factor in de digitalisering van parkeren. Het toont een duidelijke evolutie van een focus op technologische innovatie, naar een volgende stap waarbij de digitale parkeerketen een brug vormt tussen innovatief parkeerbeleid en een professioneel uitgevoerde parkeerorganisatie. 

2. Waar staan we nu?

De afgelopen tien jaar hebben gemeenten belangrijke stappen gezet in de digitalisering van de parkeerketen, vaak ingegeven door de noodzaak om verouderde systemen te vervangen. Deze benadering, gericht op losse onderdelen en gedreven door actuele behoeften, heeft geleid tot verbeteringen maar ook tot uitdagingen in de samenhang en continuïteit van de parkeerdienstverlening. Om deze uitdaging aan te kunnen pakken, hebben wij een geïntegreerd model geïntroduceerd, waarbij alle componenten van de digitale parkeerketen soepel samenwerken. Dit vraagt dat gemeenten de digitalisering van de parkeerketen volledig omarmen en integreren in hun dagelijkse werkzaamheden. Aan de hand van ons model helpen wij gemeenten dit te realiseren.

1
2
3
Een goed georganiseerde digitale parkeerketen houdt alle raderen draaiende.

De digitale parkeerketen speelt een sleutelrol in het efficiënt beheren van de beperkte parkeercapaciteit, met als doel gebieden bereikbaar te houden en de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen. Een goed georganiseerde parkeerketen zorgt ook voor een verbeterde dienstverlening, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de parkeerhandhaving.

Belangrijk hierbij is de aandacht voor beleid en dan vooral de vertaling van beleid naar de praktijk. Het nuttig inzetten van data voor operationeel beheer, verbetering van dienstverlening, en het volgen van trends dragen hier aan bij. Het borgen van de investeringen in de digitale parkeerketen en het verzekeren van een geoliede werking van alle onderdelen zijn cruciaal voor het succes van deze transitie. Door een geïntegreerde en toekomstgerichte aanpak te hanteren, kunnen gemeenten de leefbaarheid en bereikbaarheid van stedelijke gebieden significant verbeteren.

3. Vooruitblik

In ons advieswerk constateren we dat gemeenten vooruitgang boeken op het vlak van visie, beleid, en technische uitvoering binnen de digitale parkeerketen. Echter, de organisatorische kant en operationele sturing blijven soms achter. Bij onze opdrachtgevers zien we dat het integreren van nieuwe werkprocessen en -rollen uitdagend is. We richten ons daarom in toenemende mate op het optimaliseren van deze organisatorische aspecten en het effectief gebruiken van data voor het aanscherpen van beleid, gebruiksgemak voor de parkeerder en het verbeteren van de operationele efficiëntie. Deze integrale aanpak gaat verder dan alleen parkeren en leidt tot evenwichtige aandacht voor beleid, techniek, en de menselijke factor. 

Met onze gezamenlijke inzet zetten we de digitale parkeerketen in als sleutel voor het realiseren van gemeentelijke ambities en het behalen van beleidsdoelstellingen. Empaction ondersteunt gemeenten bij de uitdagingen van digitalisering in de gehele parkeerketen. Van het vormen van visie en beleid tot de technische implementatie en de optimalisatie van organisatie en operatie, Empaction biedt expertise en begeleiding om elke stap van het proces te faciliteren en laat alle raderen geolied draaien. 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.