Skip to main content

Zuid-Limburg Bereikbaar

Samenwerken aan bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. Dat is de ambitie van Zuid-Limburg Bereikbaar. De organisatie verbindt partners en helpt vooral werkgevers en logistieke bedrijven (gerichter) op weg naar duurzame mobiliteit. Een samenwerking van ondernemers, overheden, binnenstadondernemers, belangenorganisaties, mobiliteitsaanbieders en kennisinstituten.

Pilot Park & Bike voor
Maastricht Bereikbaar

Kwartiermaker deelmobiliteit
regio Zuid-Limburg

Projectleider landelijke
MaaS-pilot Glimble