Skip to main content

Projectleider landelijke MaaS-pilot Glimble

In 2019 starten zeven regionale pilots: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Limburg, Twente, Groningen/Drenthe en Utrecht/Leidsche Rijn. De pilots duren twee tot drie jaar. De pilots starten regionaal, maar kunnen snel landelijk uitgerold worden. Zowel overheden als betrokken vervoersbedrijven en MaaS-aanbieders investeren in de pilots. Het ministerie van IenW heeft samen met regio’s maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de co-financiering van de opstartkosten van MaaS-diensten in de pilots.

Vervoerders, MaaS-aanbieders en overheden kunnen samen leren van de kennis die in de pilots wordt opgedaan. Bedrijven in de mobiliteitssector zien de voordelen van MaaS. Voor een succesvol project en een landelijke uitrol is transparantie, delen van data en samenwerken onontbeerlijk. Verschillende bedrijven zien kansen en hebben aangegeven open te staan voor MaaS en de pilots.

Empaction is hier nauw bij betrokken. In de regio Limburg is onze collega Sebastiaan Dommeck projectleider en opdrachtgever van deze pilot, waar Arriva haar MaaS-dienst Glimble voor aan het uitrollen is.

Meer weten?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.