Skip to main content

Regio West-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft stevige ambities op het gebied van gedeelde mobiliteit. In haar visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ heeft de provincie kaders uitgezet voor de ontwikkeling hiervan. Het doel: een slim en duurzaam systeem van gedeelde mobiliteit. Waarbij reizigers de keuze hebben uit een mix aan vervoersmiddelen, afgestemd op hun eigen wensen en behoefte. Empaction heeft onderzocht hoe een aanbod van deelvoertuigen en kleinschalige voorzieningen op mobiliteitshubs bij kan dragen om die ambitie ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Om het mobiliteitssysteem van Brabant klaar te stomen voor de toekomst, zet de provincie in op mobiliteithubs; knooppunten waar verschillende vervoersmiddelen, mobiliteitsdiensten en voorzieningen fysiek samenkomen. Samen met de betrokken gemeenten zijn het 9 ov-knooppunten in de regio West-Brabant die als eerste ontwikkeld gaan worden tot mobiliteitshubs. Van Lage Zwaluwe tot Dinteloord en van Roosendaal tot Oud-Gastel. 

Maatwerk is onvermijdelijk 

Maar hoe geschikt zijn die 9 locaties voor het inzetten van deelmobiliteit? En welke soort deelvoertuigen is passend? Het plaatsen van deelvoertuigen is natuurlijk geen doel op zichzelf. Het zoeken was naar die locaties waar deelvoertuigen en voorzieningen bijdragen aan het totale systeem van gedeelde mobiliteit in West-Brabant en inspelen op de vraag van de reiziger.

Een belangrijke les uit het onderzoek: welk type deelvoertuig het beste past, verschilt per mobiliteitshub. Maatwerk dus. Om het nut van deelvoertuigen op de mobiliteitshubs te bepalen keken we vooral naar de reis van en naar de mobiliteitshubs. In het voortransport wordt vaak de overstap gemaakt van de eigen auto of fiets op gedeelde mobiliteit. Of men loopt naar de mobiliteitshub. Deelmobiliteit voegt dus vooral iets toe in het natransport: de laatste kilometers van de mobiliteitshubs naar de eindbestemming. Een deelfiets of deelscooter maakt het dan mogelijk te reizen via de mobiliteitshub, waar je anders alleen met de eigen auto kon komen.  Het is dus belangrijk dat er bestemmingen in de buurt van de mobiliteitshub zijn die veel reizigers aantrekken, zoals een bedrijventerrein, stads- of winkelcentrum of ziekenhuis.

Wisselwerking markt en overheid 

Bij het aanbieden van deelvoertuigen op de mobiliteitshubs spelen marktpartijen een belangrijke rol. Om meer zicht te krijgen hoe de markt kijkt naar ‘onze’’ mobiliteitshubs hebben we een marktoriëntatie gehouden.

Staat de markt te springen om op alle 9 locaties aan de slag te gaan? Helaas niet overal, nee. De markt zoekt naar locaties waar geld te verdienen is. Dat kan alleen op plekken waar een structurele en frequente vraag is naar deelvoertuigen. Zo ontstaat een vaste inkomstenbron. Ook is het belangrijk dat elk deelvoertuig meerdere keren per dag wordt gebruikt. Op veel locaties is de vraag naar verwachting te beperkt. De marktpartijen gaan hier niet op eigen initiatief aan de slag. Toch is er vaak een (algemeen) belang om in te zetten op deelmobiliteit op de mobiliteitshubs. Onze conclusie: als overheid moet je dan bereid zijn een flinke bijdrage leveren om deelmobiliteit hier een eerlijke kans te geven. 

Een mobiliteitshub is meer dan alleen een op- of overstapplek

Het belang van voorzieningen op de hubs is niet te onderschatten. Deelmobiliteit voegt niet op alle onderzochte locaties iets toe. De mobiliteitshubs zijn daarvoor te verschillend. Maar dat wil niet zeggen dat deze locaties geen rol spelen in het Brabantse systeem van gedeelde mobiliteit. Het basisniveau aan voorzieningen moet eigenlijk overal op orde zijn. De locaties waar deelmobiliteit minder kansrijk is, zijn juist de plekken waar extra voorzieningen gewenst zijn zodat de overstap van eigen naar gedeelde mobiliteit eenvoudig gemaakt kan worden. Met als uiteindelijk doel om een alternatief voor de auto te bieden. Zo blijft Brabant voor iedereen bereikbaar.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.