Skip to main content

Sinds halverwege 2023 kent de gemeente ’s-Hertogenbosch een vergunningenstelsel voor het aanbieden van deelscooters en – fietsen. Check, felyx, GO Sharing en Bolt gaan de komende 3 jaar (plus optioneel 1 jaar verlenging) ieder 250 deelscooters of -fietsen in ’s-Hertogenbosch aanbieden zodat deelmobiliteit voor nog meer Bosschenaren beschikbaar komt.
Empaction heeft dit vergunningenstelsel voor deeltweewielers opgesteld en de verlening van de vergunningen begeleid.

Reguleren en stimuleren
Het opstellen van zo’n vergunningenstelsel voor deeltweewielers gaat (uiteraard) niet over 1 nacht ijs. Moeilijkheid is dat de markt van deelmobiliteit nog relatief nieuw en onvolwassen is. Marktpartijen veranderen van rol en business model, komen, gaan en fuseren. Er is ook nog geen in de praktijk bewezen ‘blauwdruk’ voor het  grip houden op deeltweewielers in de openbare ruimte zoals Den Bosch dat wil doen.

Een goed functionerend systeem van deelmobiliteit draagt bij aan de doelstellingen van de gemeente Den Bosch op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. In de afgelopen jaren is het netwerk en het aanbod van deelmobiliteit in Den Bosch (sterk) gegroeid. Er is de afgelopen jaren met een select aantal aanbieders op grotere schaal ervaring opgedaan met deelmobiliteit. De afspraken zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Maar de volgende stap was hard nodig: het reguleren en verdere inbedding van deelmobiliteit in de stad. Om zo de ontwikkeling van deelmobiliteit in Den Bosch te stimuleren en in goede banen te leiden.

Die volgende stap is het daadwerkelijk vertalen van bovengenoemd visie/beleid naar de praktijk en het invullen van de beschreven doelen. Daarmee gaan we meer van visie, via strategie naar tactiek en operationele uitvoering. Het reguleren van het aanbod van deelmobiliteit kan door het invoeren van een vergunningensysteem – met een juridische basis in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo’n vergunningensysteem vraagt natuurlijk wel om goede onderbouwing van o.a. aan welke eisen een aanbieder precies dient te voldoen en op welke basis deze afweging gemaakt wordt.

De markt op
Hiermee kan de uitvraag in de markt gezet worden. Aanbieders krijgen de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen om deelfietsen en -scooters in de openbare ruimte aan te bieden. Daarna ligt de bal bij de gemeente. Zij toetsen of partijen voldoen aan de criteria. En bij teveel aanbieders wordt geloot. En zo heeft Den Bosch sinds 1 juli 2023 een gereguleerd aanbod aan deeltweewielers.

Voorlopig blijven wij aan boord om samen met de gemeente en de aanbieders te werken aan een succesvolle introductie. Het is voor zowel de gemeente als de aanbieders van belang dat het gebruik van deelmobiliteit voor alle partijen nog aantrekkelijker wordt. Mooi om hier als Empaction aan te kunnen bijdragen!

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.