Skip to main content

Opschaling deelmobiliteit en mobiliteitshubs

Deelmobiliteit is een belangrijke schakel om de regio Arnhem-Nijmegen bereikbaar en leefbaar te houden. Bij deelmobiliteit zijn (grotendeels elektrische) vervoermiddelen als een auto, fiets en bakfiets voor iedereen te huur. Onder de vlag van het programma Slim & Schoon Onderweg ondersteunt Empaction in een plan van aanpak om de vraag naar deelmobiliteit te stimuleren en het aanbod ervan in mobiliteitshubs op te schalen.

Met het project eHUBS doet de regio al een aantal jaar ervaring op met het gebruik van deelmobiliteit. Nu is het tijd om op te schalen en deelmobiliteit te introduceren bij het grote publiek. Daarbij willen we een samenhangend netwerk van deelmobiliteit introduceren (al dan niet via hubs). In dit project maken we in de eerste instantie een plan voor de opschaling, dat de regio vervolgens zal implementeren in de jaren 2023 – 2025.

In dit plan van aanpak is een top-down netwerk ontwikkeld, met locaties die volgens een data-analyse en volgens expert-judgement van medewerkers kansrijk zijn. Daarnaast is bottom-up geïnventariseerd waar de energie zit in de samenleving, zowel bij enthousiaste bewoners als bij werkgevers die deelmobiliteit willen inzetten om zakelijke reizen te verduurzamen. Daar is een voorstel uitgekomen voor een gefaseerde aanpak van uitrol van hubs in de regio.

Ook is onderzocht we hoe we de regiogemeenten zo goed mogelijk kunnen ontzorgen, bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij het aanpassen van de APV’s, gezamenlijk aanbesteden, kennisdeling etc. 

Dit alles leidde tot een uitvoeringsplan waar aanbod wordt aangeboden in een netwerkgedachten van hubs, vraag wordt gestimuleerd via regionale campagnes en het bieden van ervaaraanbod en kennisdeling wordt georganiseerd tussen gemeenten onderling en in samenwerking met marktpartijen. 

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.