Parkeeronderzoek gemeente Noordwijkerhout

In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout heeft Empaction onderzoek gedaan naar drie verschillende parkeervraagstukken. Allereerst wilde de gemeente inzicht in de parkeersituatie (parkeercapaciteit en parkeerdruk) in en rondom het centrum. Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke opties er zijn om de parkeercapaciteit te verruimen, waaronder verruiming openingstijden van de parkeergarages. En tot slot wilde de gemeente de bereikbaarheid van de parkeergarages verbeteren.

De onderzoeken vormden de basis voor ons advies omtrent de parkeersituatie. Empaction trad op als regiehouder inzake het gehele project. Momenteel bekijkt de gemeente Noordwijkerhout hoe ze dit advies kunnen inpassen in het centrumplan.

Meer weten?

Heeft u ook een parkeer- of mobiliteitsvraagstuk? Neem contact met ons op via: 040-213 78 80, of kijk op deze website voor meer voorbeelden van afgeronde projecten.