Parkeerdrukonderzoek gemeente Deurne

In opdracht van de gemeente Deurne heeft Empaction een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd in het centrum van Deurne. 

De gemeente Deurne wil het centrum aantrekkelijker maken en daarmee meer bezoekers te verleiden naar het centrum te komen. Twee jaar gelden is daarvoor het parkeren in de ochtenden gratis gemaakt. Recent heeft Empaction is samenwerking met DeGroot/Volker uit Dieren en TOPonderzoek uit Horst een onderzoek gedaan naar de effecten van deze maatregel.

Sfeer

Er zijn daartoe twee metingen uitgevoerd en enquêtes gehouden onder het winkelend publiek, onder inwoners en onder ondernemers. Uit dit telonderzoek komt naar voren dat er een toename is van het aantal parkeerbewegingen en dat die in de ochtend groter is dan in de middag. Deze groeicijfers liggen iets boven de landelijke groeicijfers van de economie. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt onder andere dat ondernemers de parkeerbeleving bij hun klanten slechter inschatten dan de klanten zelf. Ook lijkt het dat winkelend publiek vooral waarde hecht aan de sfeer in het centrum, misschien wel meer dan aan gratis parkeren.

Ondanks dat het gratis parkeren in de ochtend geen groot effect heeft gehad op de bezoekersaantallen wordt de maatregel niet teruggedraaid, omdat de gemeente niet wil gaan ‘jojo’en’. De focus zal waarschijnlijk meer gaan liggen bij andere maatregelen dan parkeren. 
 

Zie ook berichtgeving in ED: https://www.ed.nl/de-peel/gratis-parkeren-levert-deurne-geen-stormloop-aan-bezoekers-op~ad9c1fb2/?utm_campaign=NbcgP01221juni2019&utm_medium=email&utm_source=CGParkerenContactgroepleden