Ontrafelsessie deelmobiliteit

Regelmatig organiseren we vanuit Empaction Ontrafelsessies: inhoudelijke en praktisch ingestoken sessies met als doel kennisdeling over een specifiek thema. Op 13 mei jongstleden verzorgden we een ontrafelsessie met thema deelmobiliteit. Gezien de huidige coronarichtlijnen werd de sessie aangeboden via een webinar. 

Visie op deelmobiliteit

Collega Marco de Jong begeleidde het webinar en collega Sebastiaan Dommeck verzorgde een presentatie, waarin hij diverse onderzoekscijfers en de effecten van autodelen op het autobezit deelde. Daarna ging Sebastiaan in op onze visie op deelmobiliteit, waarbij we onderscheid maken tussen drie pijlers: deelmobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, deelmobiliteit in de openbare ruimte en deelmobiliteit in de ketenreis. Sebastiaan sloot zijn presentatie af met de verschillende rollen die we zien voor gemeenten en de bijpassende scenario's. 

Parkeerbeleid en deelmobiliteit

Daarna volgde een presentatie van Eefke Verheij, Beleidsadviseur Mobiliteit bij de gemeente Utrecht. Eefke liet zien dat je parkeerbeleid en deelmobiliteit niet los van elkaar kunt zien: Hoe meer mensen een auto delen, hoe minder parkeerruimte er nodig is. In een stad als Utrecht, waar de ruimte nu al beperkt is en de komende jaren nog veel gebouwd gaat worden, is deelmobiliteit essentieel. Een belangrijke vraag hierbij is hoe ze het parkeerbeleid kunnen inzetten om deelmobiliteit niet alleen te faciliteren, maar ook te stimuleren.

Tussen de presentaties door en na de presentatie van Eefke was er ruimte om met elkaar in discussie te gaan over de vragen die tijdens de presentaties via de chat gesteld waren. We kijken terug op een zeer geslaagd (eerste) webinar. Dank aan alle deelnemers voor hun enthousiaste deelname!

Op dinsdag 16 juni verzorgen we een nieuwe Ontrafelsessie - ook een webinar - met thema 'digitalisering van de parkeerketen'. U kunt zich hier nu al voor aanmelden.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk over deelmobiliteit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via: 040-213 78 80, of stuur ons een e-mail.

Andere projecten gerelateerd aan deelmobiliteit:

Volg ons ook op LinkedIn, dan blijft u op de hoogte van al onze projecten!