Online informatieavond parkeren Woerden

Participatie in tijden van corona? Het kan prima, dat bleek wel op woensdag 17 juni, tijdens de online informatieavond die plaatsvond in verband met het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad van Woerden. Doel van de avond: het proces uitleggen aan alle betrokkenen, informatie delen en informatie ophalen. Er waren ruim honderd deelnemers bij de online informatieavond aanwezig. Zij konden allen hun vragen per e-mail stellen, die later tijdens de avond werden behandeld. Ook was er veel animo om deel te nemen in een werkgroep, die het parkeerbeleid verder uitwerkt en invult.


De gemeente Woerden hecht veel waarde aan participatie, ook in deze tijden van corona. Samen hebben we gezocht naar een geschikte vorm om met alle betrokkenen in gesprek te gaan op een zo persoonlijk mogelijke manier. Voor de online informatieavond moest uiteraard de nodige voorbereiding getroffen worden. Ook werd betrokkenen (bewoners, winkeliers, horeca, cultuur, etc) gevraagd zich vooraf op te geven voor de informatieavond. 

Werkgroep en planning

Dat het onderwerp parkeren leeft in Woerden bleek uit het aantal deelnemers: ruim honderd mensen waren getuige van de presentatie van wethouder Arjan Noorthoek, beleidsmedewerker Mike Bouwman en collega Marco de Jong. Via een speciaal e-mailadres - er was bewust geen chatmogelijkheid – konden deelnemers hun vragen stellen, die later tijdens de avond allemaal werden behandeld. Aan het eind konden betrokkenen zich opgeven voor een werkgroep. In deze werkgroep wordt het parkeerbeleid verder uitgewerkt en ingevuld. Eind dit jaar moet het parkeerbeleid gefinaliseerd zijn, inclusief een presentatie van de werkgroep aan het college en de raad. Het doel is het nieuw te vormen beleid in 2021 te implementeren.  

Achtergrond

Het huidige parkeerbeleid stamt uit 2013 en was toe aan een update. Het doel van het nieuw op te stellen parkeerbeleid is om de schaars beschikbare openbare ruimte zo goed mogelijk te verdelen en aan te laten sluiten bij overige ruimtelijke beleidsvelden. Het parkeerbeleid is een bouwsteen voor keuzes in de openbare ruimte en het bepalen van de parkeerbalans in bestaande woonwijken en bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast moet het parkeerbeleid toekomstbestendig zijn, zodat ook nieuwe mobiliteitsconcepten en toekomstige ontwikkelingen hier onderdeel van uit kunnen maken. 

Lees ook: Binnenstad Woerden wordt autoluw