Onderzoek naar autobezit bij sociale huur

In opdracht van de gemeente Amersfoort voerde Empaction een onderzoek uit naar het autobezit bij sociale huur. Ook gaven we advies welke parkeernormen daar het beste bij zouden passen. 

Parkeernorm sociale huur

In haar parkeernormen maakt Amersfoort op dit moment geen onderscheid tussen ‘normale’ woningen en sociale woningen. Dit leidt echter steeds vaker tot een discussie met woningcoöperaties over de parkeernorm bij sociale huur. De gezamenlijke conclusie was dat sociale woningen waarschijnlijk wel een aparte categorie vormen. Daarom wenste de gemeente een onderzoek naar het autobezit bij sociale huur, in context van Amersfoort, en een advies welke parkeernorm daar het beste bij zou passen.

Ondersteuning 

Empaction werd bij het onderzoek ondersteund door Tom Steijns. Hij werkte op dat moment aan een onderzoek aan de Universiteit van Hasselt naar autobezit bij sociale huur en naar de factoren die daarop van invloed zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een ander parkeer- of mobiliteitsvraagstuk? Neem gerust contact met ons op via: 040- 213 78 80, of stuur een mail naar: info@empaction.nl

Volg ons op LinkedIn: www.linkedin.com/company/empaction