Implementatie camerahandhaving Huygenskwartier

Leidschendam-Voorburg wenste camerahandhaving op basis van kentekenherkenning in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid en een aangenaam verblijfsklimaat in het winkelgebied Huygenskwartier. In de bestaande situatie werden met de fysieke afsluiting alleen auto’s geweerd uit het gebied, maar niet de snor- en bromfietsers. Juist deze snor- en bromfietsers leidden, zeker in de beleving, tot overlast in het voetgangersgebied.

Empaction heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg geholpen bij de vervanging van de pollers door camera’s met kentekenherkenning. Dit hield in:

  • het opstellen van het plan van aanpak om goedkeuring te verkrijgen van het CVOM. Hierbij is aandacht besteed aan o.a. de inrichting van het gebied, de vereiste bebording, het juiste beeldmateriaal van de camera’s.
  • het begeleiden van het aanbestedingstraject voor de aanschaf van het camerasysteem. Hiertoe behoorde het opstellen van de benodigde documenten, beoordeling van de offertes, opstellen van de overeenkomst.
  • het begeleiden van de implementatie, waarbij naast de fysieke inrichting ook  het ontheffingenproces is ingeregeld.

Multidisciplinair project

Het was een multidisciplinair project, dat succesvol is afgerond. Van voorbereiding naar aanbesteding tot en met implementatie. Afgesproken is na een jaar te evalueren of de boogde effecten zijn bereikt.

Meer weten? 

Empaction heeft ruime praktijkervaring met de voorbereiding en implementatie van camerahandhaving, onder andere opgedaan in de steden Delft, Alkmaar, Zwolle, Heerlen en Enschede. Bekijk deze website voor meer voorbeelden van projecten, of neem voor vragen contact op via: 040-213 78 80.