Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in de afgelopen jaren stapsgewijs haar parkeerketen gedigitaliseerd. Uit een analyse bleek dat het raadzaam is om het vergunningenpakket opnieuw aan te besteden, evenals het digitale handhavingspakket vanwege einde contractduur. Mede gezien de vele onderliggende processen ontstond de behoefte aan een projectleider die de samenhang van de projecten overziet. Daarvoor organiseerde de gemeente Maastricht een meervoudige onderhandse aanbesteding en heeft Empaction gevraagd deze opdracht te vervullen.

Aanbestedingen voor PRS en scanoplossing

Met het digitaliseren van de parkeerketen wil de gemeente moderniseren en een efficiëntieslag maken. Om de digitalisering van de parkeerketen helemaal compleet te maken, moet is een aantal elementen opgepakt: het vernieuwen van het parkeerrechtensysteem en het toevoegen van de scanoplossing voor de handhaving. Voor beide elementen is een aanbestedingstraject opgestart. Empaction begeleidt de gemeente intensief hierbij. Een PRS-systeem en scanauto zullen in 2023 operationeel zijn.

Ook de organisatie moet aangepast worden aan de gevraagde werkwijze binnen de digitale keten. Gezien de vele onderliggende processen en de nieuwe aanbestedingen, was er behoefte aan een projectleider die de samenhang van de projecten overziet en zorgt dat alles binnen het gestelde tijdspad en budget loopt. Deze rol wordt door Empaction vervuld.

Neem contact op

Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.