Skip to main content

Uniek onderzoek naar het effect van deelmobiliteit op autobezit

Onlangs werd Empaction voor een bijzonder project benaderd. Kennisinstituut CROW wilde het effect van deelmobiliteit op autobezit laten onderzoeken. Wij wonnen de pitch, mede omdat we voornemens waren voor het harde onderzoeksdeel een samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan te gaan. Nog niet eerder is op deze schaal onderzoek gedaan naar deelmobiliteit; maar liefst 2.500 respondenten namen deel. Het wetenschappelijk onderzoek bood ons de mogelijkheid om een grote hoeveelheid informatie te vergaren en daaruit waardevolle inzichten over autobezit en autodelen op te doen. De verkregen dataset is een ware bron van nieuwe, bruikbare kennis, zo blijkt.

Aanleiding onderzoek: verdichting en klimaat

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo moeten er in de komende 10 jaar, vooral binnenstedelijk, ongeveer 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Hoe populair en prettig ook, de auto levert qua ruimtebeslag een hoop kopzorgen op. En dan is er ook nog het klimaatakkoord, waarin werd afgesproken dat de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% teruggedrongen moet zijn ten opzichte van 1990. Voor de korte termijn betekent deze ambitie dat in steden auto’s snel elektrisch moeten worden. De aanschaf ervan wordt door de rijksoverheid dan ook gestimuleerd.

Kijk je naar beide doelstellingen – die op het gebied van verdichting én klimaat – dan betekent een grote toename van het gebruik van elektrische deelmobiliteit voor gemeenten dus dubbele winst. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij positief staan tegenover plannen van ontwikkelaars die minder parkeerplaatsen willen realiseren en voornemens zijn het ‘tekort’ aan mobiliteit met (elektrische) deelauto’s aan te vullen. Om deze aanpak de juiste handen en voeten geven, is echter eerst inzicht nodig in wensen en gedrag. En dat is waar ons gezamenlijke onderzoek uitkomst biedt.

Waardevolle inzichten te over

In de afgelopen periode is door de TU/e een enorme hoeveelheid data vergaard, onder de loep genomen en geanalyseerd. En dat heeft veel interessante inzichten opgeleverd. Zo blijkt onder andere dat bij een verhuizing naar een binnenstedelijke omgeving maar liefst 70% van de geënquêteerden bereid is de eigen auto weg te doen of er überhaupt geen aan te schaffen. Dit zolang hoogwaardige deelmobiliteit betaalbaar wordt aangeboden en de alternatieven (fiets en ov) optimaal zijn. Is die deelmobiliteit echter onvoldoende geregeld, dan daalt het percentage naar iets boven de 10%. Een voorbeeld van een bruikbaar inzicht waar gemeentelijke beleidsmakers echt iets mee kunnen.

Duurzame bron van informatie

We blikken terug op een ontzettend leerzaam project met zeer waardevolle output. Over de mate waarin bouwprojecten geholpen zijn met het aanbieden van deelmobiliteit bijvoorbeeld. Over de vraag of mensen openstaan voor het gebruik van deelauto’s. En of het aantal parkeerplaatsen daarmee daadwerkelijk naar beneden kan worden bijgesteld. En ook kijken we vooruit. Want met de opgebouwde database vol informatie liggen nog veel interessante aanvullende analyses in het verschiet. Daarom zullen we ook in de toekomst uit deze bron van data relevante informatie blijven putten.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.