Skip to main content

De Nieuwe Stad in Amersfoort

De Nieuwe Stad is een ontwikkelingsgebied in Amersfoort waar de gebruikers, functies en gebouwen elkaar versterken. Waar mensen werken, recreëren en leren en in de nabije toekomst wonen. Door eerst de historische fabrieksgebouwen nieuw leven in te blazen, en daarbij voort te bouwen op de bestaande kwaliteiten, is uiteindelijk het volledige gebied naar een hoger niveau getild. Er is gekozen voor een mix van functies, met diverse plekken voor ontmoeting, met plekken om te werken, vergaderen, volop ruimte voor onderwijs, evenementen en recreatie.

Anders denken over mobiliteit

Aan Empaction de taak zich te buigen over de invulling van (deel)mobiliteit in dit vernieuwende en bruisende deel van Amersfoort. Parkeer- en (deel)mobiliteitsexpert Sebastiaan Dommeck vertelt je er alles over in de onderstaande video.

Meer informatie over
De Nieuwe Stad

De Nieuwe Stad groeit.
Bekijk het laatste nieuws