Skip to main content

Tilburg gaat met deelmobiliteit strijd aan tegen ruimtegebrek

De gemeente Tilburg zal in de komende jaren 25.000 nieuwe woningen realiseren. Een mooi vooruitzicht, maar hoe ga je als groeiende stad al die extra auto’s faciliteren? Ruimte voor de aanleg van extra parkeerplaatsen is er niet. En bovendien moet de openbare ruimte vooral een ontmoetingsplaats zijn waar het fijn verblijven is. Een hele opgave, maar Paul van Loon, mede-oprichter van adviesbureau Empaction en ad interim beleidsmedewerker Parkeren bij de gemeente Tilburg, grijpt deze uitdaging met beide handen aan. “Samen gaan we ervoor!”

Van Loon werkt nu zo’n twee jaar als parkeerstrateeg voor de gemeente Tilburg aan de actualisatie van het parkeerbeleid. De uitdaging daarbij is het volgende dilemma: “We willen meer woningen, meer groen en meer verblijfsplekken om elkaar te kunnen ontmoeten.” Maar de ruimte om ons heen is schaars. Dit vraagt om praktische oplossingen. En zo geschiedde: “Met onder meer het invoeren van een stadsbreed systeem voor deelmobiliteit dringen we het autobezit in de binnenstad drastisch terug, te beginnen bij de nieuwe inwoners. Natuurlijk mogen zij een auto blijven gebruiken, maar dan bij voorkeur wel een die er al staat en die we gezamenlijk gebruiken. En daar moeten we de mensen toe verleiden. Om zo de groeiende stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar én groen te houden.”

Hoogwaardige deelmobiliteit

Hoe de gemeente Tilburg die verleiding precies moet bewerkstelligen is volgens Van Loon te herleiden uit het onderzoek dat Empaction in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in opdracht van het CROW uitvoerde. “We stelden respondenten de vraag: ‘Onder welke omstandigheden bent u bereid om bij een verhuizing naar een binnenstad geen eigen auto mee te nemen?’. De vele reacties leverden interessante inzichten op. Zo bleek dat maar liefst 70% van de geënquêteerden bereid is om onder ideale omstandigheden bij zo’n verhuizing de eigen auto weg te doen of er geen aan te schaffen.”

Maar wat zijn die omstandigheden dan? “Uiteraard dat de alternatieven (OV en fiets) op orde zijn en dat het parkeren van een eigen auto voor de deur een lastig verhaal is. De meest bepalende factor blijkt echter te zijn dat er een hoogwaardig en tegelijkertijd betaalbaar aanbod van deelmobiliteit is. Onder normale omstandigheden is deze combinatie van eigenschappen behoorlijk tegenstrijdig. En toch gaan we dat in Tilburg realiseren.”

De aanpak is als volgt: “We moeten Tilburgers op de eerste plaats verleiden om keuzereizigers te worden. Willen zij zich straks verplaatsen, dan is er volop aanbod aan deelmobiliteit in de vorm van een fiets, auto of scooter. Iedereen kiest zelf het best passende vervoersmiddel voor een rit van A naar B.”

Beschikbaarheid

Het aanbod van deelmobiliteit wordt straks integraal gefaciliteerd door bedrijven die samenwerken met de gemeente Tilburg. Deze mobiliteitspartners maken met de gemeente afspraken over de wijze waarop zij in het centrum hun vervoersmiddelen op eenduidige wijze beschikbaar stellen voor derden. Mensen die een auto, scooter of fiets willen gebruiken, zoeken via een MaaS-app waar in de buurt een beschikbaar vervoersmiddel staat. Te reserveren en gebruiken wanneer het hen uitkomt.

Kan het voorkomen dat er niets beschikbaar is? “Nee, het is aan ons als organisatie om ervoor te zorgen dat er áltijd een beschikbaar en passend vervoersmiddel klaarstaat voor de gebruiker. Zijn alle auto’s in de buurt bijvoorbeeld gereserveerd? Dan zorgen wij voor een extra vervoersmiddel, bijvoorbeeld via een lokale autodealer.”

Samenwerking

De realisatie van de ambitieuze plannen rondom deelmobiliteit gaat volgens Van Loon stapsgewijs. “Eén van de eerste mijlpalen is de oplevering van parkeergarage Zwijsen in de Spoorzone. Dat staat gepland voor eind volgend jaar. Daarin moet dan een mobiliteitshub met een breed aanbod aan deelmobiliteit gereed zijn. Hoeveel elektrische auto’s, scooters en fietsen er dan precies staan, is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk zijn het er in eerste instantie teveel. Maar dat is niet erg. Het voornaamste is dat er voldoende deelmobiliteit is waar gebruikers uit kunnen kiezen. In een later stadium zal het aanbod meer vraagvolgend zijn, maar eerst is het belangrijk ervoor te zorgen dat aanbieders van deelmobiliteit meer gaan samenwerken!”

In welke mate de Tilburgse bewoners binnenkort al ervaring op kunnen doen met een integraal aanbod aan deelmobiliteit is nog giswerk. “Veel marktpartijen zeggen: ‘Goed verhaal, ik geloof er in, maar nu nog even niet’. Maar het is juist belangrijk om nu al een eerste stap te zetten. Een hoogwaardig en betaalbaar aanbod van deelmobiliteit is een toekomstvisie waar onder regie van de gemeente marktpartijen samen aan moeten werken. Een hele uitdaging, maar we gaan er iets moois van maken!”

Bron: Mobiliteitsplatform
Tekst: Empaction
Beeld: Mobiliteitsplatform

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.