Skip to main content
Tilburg

Tilburg gaat strijd aan met ruimtegebrek

Met het invoeren van een stedelijk systeem voor deelauto’s en efficiënter gebruik van parkeerruimte wil Tilburg het autobezit in de binnenstad drastisch terugdringen. ‘Tilburg loopt hiermee voorop.’

Tekst: Erik van Hest

Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen, maar wie over een aantal jaar over het Koningsplein wandelt, zal daar honderden nieuwe appartementen om zich heen zien, met veel groen en ruimte voor recreatie. Maar waar moeten de bewoners van al die nieuwe woningen hun auto laten? Onder de grond? Onbetaalbaar. Het is heel simpel, zegt wethouder Rik Grashoff. Die ruimte is er niet meer.

,,De komende 20 jaar krijgen we er in Tilburg 25.000 woningen bij”, legt de GroenLinks-wethouder uit. ,,Een groot deel daarvan wordt in de binnenstad gebouwd. Dat betekent dat we veel creatiever om moeten gaan met de beschikbare ruimte. Een rijdende auto neemt ongelooflijk veel ruimte in. Een geparkeerde auto wat minder, maar nog steeds erg veel. Wij gaan als gemeente niet over autobezit. Wél over het faciliteren van de ruimte voor auto’s.”

Abonnementen

Vorige week presenteerde Grashoff al een plan om de cityring grondig aan te pakken en daarmee het doorgaand autoverkeer uit de binnenstad te weren. Nu legt hij aan de gemeenteraad een nieuw parkeer- en mobiliteitsplan voor, bedoeld om de aanwezigheid van de auto in met name de binnenstad terug te schroeven.

Het plan van Grashoff leunt op vier pijlers, waarvan de eerste twee het belangrijkst zijn. Om te beginnen met het gebruik van de beperkte parkeerplekken. Grashoff: ,,We hebben in de binnenstad een aantal parkeergarages, die het grootste deel van de week leeg staan. Alleen zaterdagmiddag en op zondag is er een piek. We moeten die restcapaciteit aan parkeerruimte beter gebruiken.”

Dat wil Grashoff doen door naast de huidige parkeervergunningen in de binnenstad ook abonnementen te gaan uitgeven. Aan binnenstadbewoners, maar ook aan medewerkers van bedrijven, zoals bijvoorbeeld Interpolis. Met deze abonnementen kan de restcapaciteit in de parkings benut worden buiten de piekmomenten. Grashoff: ,,Dat betekent dat bewoners doordeweeks daar hun auto kunnen parkeren, maar in de weekenden hun auto aan de randen van de stad moeten neerzetten.” Doen ze dat niet? Dan betalen ze in die weekenden het reguliere tarief van die parkeergarage.

Mobiliteitsfonds

Dit zou dus een oplossing kunnen zijn voor die toekomstige bewoners van het Koningsplein, en van al die andere woontorens die er nog aan komen, want bij nieuwe bouwprojecten zal een eigen parkeerplek steeds minder vanzelfsprekend zijn. Volgens de huidige parkeernorm moet een ontwikkelaar voor iedere 100 woningen 70 parkeerplaatsen realiseren. ,,Maar één plaats in een parkeerkelder kost een ontwikkelaar 50.000 euro. Alleen in het hoogste segment is dat nog te betalen”, zegt Grashoff. Hij wil ontwikkelaars daarom een nieuwe optie bieden. Voor iedere parkeerplek die niet geleverd kan worden moet een nog te bepalen bedrag in een mobiliteitsfonds worden gestort.

Dat fonds wordt ingezet voor pijler twee in het plan: het uitrollen van een stedelijk systeem van deelauto’s, dat al eind volgend jaar operatief moet zijn. ,,Samen met verschillende marktpartijen, zoals bijvoorbeeld Greenwheels, willen we dit stevig in de hele stad gaan neerzetten, waarbij de gemeente Tilburg de regie neemt. Elke inwoner moet straks op korte afstand lopen kunnen beschikken over een deelauto.”

Zo is de onderste verdieping van de nog te bouwen Zwijsengarage in de Spoorzone al gereserveerd voor deelauto’s. Dat gebeurt ook op andere plekken in de stad. ,,Als er een kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd en betaalbaar aanbod van deelauto’s is, dan zijn mensen bereid hun auto op te geven. Dat is de kracht van dit systeem.”

Transferia

Ondertussen laat de wethouder ook onderzoeken waar in de stad nog extra parkeerruimte gerealiseerd kan worden, want autobezitters zullen er altijd blijven. Ook het eerder door het college afgewezen idee voor transferia aan de randen van de stad behoort weer tot de mogelijkheden.

En het openbaar vervoer? Daar gaat vooral de provincie over, legt Grashoff uit. ,,Maar met dit plan willen we alvast voorkomen dat het spaak loopt met auto’s in de stad. Je gaat het ook in andere grote steden zien, maar als Tilburg lopen we hier echt mee voorop.”

Bron: Brabants Dagblad, 2021
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/auto-s-delen-en-parkeerabonnementen-tilburg-gaat-strijd-aan-met-ruimtegebrek~ab523b5e/