Opschaling deelmobiliteit in de regio

Er verschijnen steeds meer visies en strategieën met betrekking tot mobiliteitshubs en deelmobiliteit. De vraag is hoe van daaruit een vertaalslag gemaakt kan worden naar uitvoering in de praktijk. Welke rol heeft de regionale overheid hierin en wat kunnen we aan de markt overlaten?

Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een (parkeer- of) deelmobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Uitwisselbaarheid van deelmobiliteit over de gemeentegrenzen heen vraagt om nauwe samenwerking tussen de overheden en de marktpartijen. Empaction biedt voor meerdere regio’s in Nederland expertise op dit vlak om opschaling van deelmobiliteit te realiseren. Zo heeft Empaction onder andere een uitvoeringsagenda opgesteld voor de regio Arnhem-Nijmegen, leverde Empaction een kwartiermaker in de regio Zuid-Limburg voor opschaling deelmobiliteiten en is een verkenning verricht voor de provincie Brabant naar de potentie van de realisaties van hubs in West-Brabant.

Deelmobiliteit uitgelicht

Deelmobiliteit uitgelicht