Evaluatie huidig parkeerbeleid en advies toekomstbestendig parkeerbeleid

De gemeente Waalwijk heeft Empaction gevraagd om het parkeerbeleid in de binnenstad en de directe omgeving te evalueren. Daarnaast is gevraagd om een advies uit te brengen over een toekomstbestendig parkeerbeleid voor de komende jaren.

 

De basis van het huidige parkeerregime in Waalwijk is gebaseerd op beleid uit 2005. Sindsdien zijn er meerdere bijstuurmomenten geweest, maar een brede evaluatie en herijking heeft niet meer plaatsgevonden. Door verschillende trends en ontwikkelingen in de samenleving en in het bijzonder in de binnenstad van Waalwijk is er behoefte aan een herijking van het parkeerbeleid. 

 

Centrumvisie Waalwijk

Belangrijke aanleiding voor de evaluatie is de Centrumvisie Waalwijk (december 2017). Op basis van deze visie werkt Waalwijk momenteel aan de ontwikkeling van een compacter centrum. De vraag is of het huidige systeem en gebied van betaald parkeren zo dadelijk nog goed aansluit bij het centrumgebied. Naast het centrumgebied dient er ook nadrukkelijk gekeken te worden naar het borgen van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de direct omliggende woonstraten.

Empaction werkt bij deze opdracht samen met onderzoeksbureau Opiniepijlers.