Empaction wint tender gemeente Utrecht

Collega Sebastiaan Dommeck mag zijn expertise op het gebied van parkeren en mobiliteit inzetten voor de ontwikkeling van het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Utrecht, specifiek voor het onderdeel ‘parkeren op afstand’. Parkeren op afstand is een verdere uitwerking van het huidige P+R beleid, waarbij wordt gekeken naar capaciteit en locaties, maar ook naar voorzieningen die nodig zijn. Naast de doelgroep ‘bezoekers’ en ‘forensen’ gaat het ook om de doelgroep ‘bewoners’. Deze module geeft invulling aan de vraag wat er nodig is om parkeren op afstand te realiseren en aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen in de stad en welke locaties in de stad en daarbuiten nodig zijn, om Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te houden.

Sebastiaan vervult per direct en tot eind 2019 de rol van adviseur parkeren en mobiliteit bij de gemeente Utrecht.