Empaction verzorgt gastcollege op HAS

Op vrijdag 9 november verzorgden collega's Lise Ras en Roy Matthijssen een gastcollege op de HAS.

De vierdejaarsstudenten van de opleiding Management van de Leefomgeving kregen tijdens het college de opdracht om in groepen van 5 a 6 personen aan de slag te gaan met een parkeervraagstuk. Een fictieve casus, waarbij de volgende vragen centraal stonden:

 - Vinden we dat alle doelgroepen een plek moeten krijgen in het casusgebied?

- Welke doelgroep faciliteren we op welke plek?

- En hoe zorgen we dat zij ook daadwerkelijk daar hun auto parkeren? 

De studenten gingen enthousiast met het vraagstuk aan de slag. Ze werden verder op weg geholpen met een paar belangrijke wetenswaardigheden en presenteerden daarna hun ideeën. Het gastcollege werd afgesloten met een vragenronde. We zijn aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee de studenten met de casus aan de slag gingen, de creatieve ideeën die gepresenteerd werden en de kritische vragen die gesteld werden. 

Met het gastcollege probeerden we studenten mee te geven dat ze bij ruimtelijke ontwikkelingen ook rekening houden met het parkeervraagstuk.