Parkeren is een steeds belangrijker instrument in het stimuleren van de economische vitaliteit van een stad of dorp. Of het nu gaat om de leefbaarheid van bepaalde wijken, de aantrekkelijkheid van een binnenstad of om de gastvrijheid die een gemeente nastreeft. Ook als het om parkeren gaat, digitaliseren gemeenten daarom steeds meer hun diensten. Met als primair doel een betere dienstverlening tegen lagere kosten en efficiëntere handhaving. Daarvoor zijn parkeervergunningssystemen en scanoplossingen/scanauto’s de aangewezen instrumenten. De uitdaging daarbij is om efficiency hand in hand te laten gaan met een hoge(re) tevredenheid van bezoekers en bewoners. Empaction verstaat de kunst om hierin de optimale balans te vinden.

Parkeer Management Systeem (PMS)

Een parkeermanagementsysteem (PMS) biedt tegenwoordig veel meer dan alleen een toegang- en registratie systeem voor on- en off-street parkeren. Het maakt een wezenlijk onderdeel uit van de reis van deur tot deur. Een parkeermanagementsysteem biedt steeds meer voordelen en mogelijkheden. Door bijvoorbeeld vooraf te reserveren wordt het mogelijk om een  plaatsgarantie op de parkeerlocatie aan te bieden. Het PMS biedt de mogelijkheid om zorgeloos en zonder handelingen in- en uit te rijden door het kenteken te koppelen aan belproviders, huurders in kantoren of winkelcomplexen. De wereld van parkeermanagementsystemen zal de komende jaren een verdere ontwikkeling en integratie doormaken. Empaction kent de wereld van parkeermanagementsystemen met alle ins en outs en adviseert in tal van branches. 

Parkeer Vergunning Systeem (PVS)

Parkeervergunningen maken een wezenlijk onderdeel uit van de parkeerketen. Steeds meer gemeenten digitaliseren hun parkeervergunningen voor een betere, meer klantvriendelijke dienstverlening. Het digitaliseren van de parkeervergunning biedt meer voordelen; door het parkeerrecht te koppelen aan een kenteken hoeven geen jaarlijkse vignetten meer uitgegeven te worden. Het afdrukken, versturen en registreren van de papieren vergunningen wordt overbodig. Door deze ontwikkeling kunnen inwoners en ondernemers ook gemakkelijker zelf hun parkeervergunningen digitaal regelen en beheren.

Bezoekersregeling

Iedereen hecht waarde aan het gastvrij kunnen ontvangen van bezoek. In gebieden met betaald parkeren kan dit lastig zijn. Bewoners willen hun bezoek immers niet op kosten jagen. Een digitale bezoekersregeling biedt veel mogelijkheden om de drempel van betaald parkeren weg te nemen voor gasten van bewoners. Empaction helpt u met advies en uitvoering. Van het opstellen van een visie tot aan de implementatie.

Scanauto

Simpelweg een scanauto aanschaffen is niet zinvol. Een scanvoertuig is het zogenaamde sluitstuk van de parkeerketen. Wanneer deze parkeerketen nagenoeg volledig gedigitaliseerd is, wordt de inzet van een scanvoertuig interessant. De inzet van een scanvoertuig leidt tot een efficiëntere uitvoering van parkeerhandhaving. Het is snel zichtbaar waar potentiële overtreders staan. De inzet van de parkeercontroleurs kan gereduceerd worden door het hanteren van een meer gericht en efficiënter werkproces. De hogere pakkans en zeker de beleving daarvan leidt tot de gewenste betere betalingsbereidheid. Het leidt ook tot een hogere opbrengst door een hoger bereik per handhaafronde. 

Naast parkeerhandhaving zijn er meerdere toepassingen mogelijk voor de inzet van een scanauto, denk aan handhaving milieuzone, parkeerdrukmetingen, dataverzameling ten behoeve van trendrapportages. Trends zien in de verzamelde data, betekent op tijd kunnen schakelen in beleidsontwikkelingen.

Camerahandhaving

Het inzetten van kentekencamera’s (ANPR-camera’s) voor handhavingsdoeleinden kent een aanzienlijke opmars in Nederlandse gemeenten. Eén van de toepassingen is het inzetten van camerahandhaving voor het controleren van verblijfs- of toegangsrechten. Om vervolgens digitaal te kunnen handhaven moet voldaan worden aan de wettelijke vereisten en zijn een aantal processtappen noodzakelijk. Dit vraagt om een projectmatige aanpak. Empaction adviseert, coördineert en implementeert camerahandhaving voor het professioneel autoluw maken van gebieden en binnensteden, met een focus op de beleving bij de gebruiker.

Handhavingssystemen

Een handhavingssysteem is onmisbaar voor een handhaaforganisatie. De focus van gemeenten ligt op een toename van de betalingsbereid en daarmee een stijging van de parkeeromzet. Instrumenten die hierbij ingezet worden zijn bijvoorbeeld scanvoertuigen.

De laatste jaren is de focus verbreed naar een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening, meer grip op en inzicht in het handhaafproces en betere management- en beleidsinformatie. Empaction helpt gemeenten om het effect van (nieuwe) handhavingssystemen op de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en heeft ruime ervaring met de implementatie van digitale handhaafsystemen waaronder toegangscontrolesystemen en digitale handhaafoplossingen.