Skip to main content
Maastricht PR

Waar moet je op letten bij invoering camerahandhaving?

In de nieuwe uitgave van VNG magazine (21 juni) staat onder andere een artikel over invoering van camerahandhaving. Collega Rogier Kuypers geeft in dit artikel een aantal handvaten die helpen bij de praktische invoering van camerahandhaving. Lees hieronder het volledige artikel:

Kentekencamera’s kunnen 24/7 de toegang tot een gebied controleren, maar bij invoering van camerahandhaving komt veel meer kijken dan het ophangen van camera’s en het inrichten van een backofficesysteem. Bedenk goed wat je met digitale handhaving wilt bereiken, beschrijf de doelen en denk na over de handhaafstrategie.

Stel heldere doelen

De invoering van camerahandhaving start met een situatieschets. Welk gebied gaat gehandhaafd worden? Welke beleidsmaatregel en verkeerbesluit ligt eraan ten grondslag? Wat wil de gemeente met de handhaving bereiken? Hoe gaan we dit communiceren? Maak een functionele omschrijving met heldere doelen en vertaal dit naar een projectplan met projectdefinities. Het plan fungeert kaderstellend voor het implementatietraject en voor het beheer. De implementatie wordt zo meer een ‘invuloefening’.

Aandacht voor het beleid

Handhaven met kentekencamera’s heeft vaak gevolgen voor het beleid, zoals de uitgifte van ontheffingen. Een ontheffing staat voortaan op kenteken en vaak wordt ook de ontheffingsverlening gedigitaliseerd. Het aanvraagproces en soms ook de voorwaarden en het gebruik van de ontheffing kunnen hierbij wijzigen. Sta stil bij deze gevolgen voor de belanghebbenden. Een proces samen met belanghebbenden leidt tot een breder draagvlak.

Bepaal de nalevingsstrategie

Digitaal handhaven is wezenlijk anders dan fysiek handhaven. De handhaving is haast volledig geautomatiseerd en de controle nagenoeg 100%. De pak- en sanctiekans is slechts één aspect van de nalevingsstrategie. Voor maximale naleving van de verkeersmaatregel is ook de inrichting op straat van belang. De maatregel moet voor (onbekende) bezoekers voldoende duidelijk en logisch zijn en in het verwachtingspatroon van de automobilist liggen. Alleen een verkeersbord blijkt in de praktijk vaak niet voldoende. De positionering en de inrichting van de geslotenverklaring kan hierin veel betekenen, net als de beschikbaarheid van alternatieven, zoals een laad- en losmogelijkheid buiten de geslotenverklaring, of een alternatieve route. Met bepaalde instrumenten kun je inzicht krijgen welke maatregelen effectief zijn in te zetten om de nalevering te bevorderen. Maak dit onderdeel van de nalevingsstrategie.

Informeer belanghebbenden

Communicatie is een onmisbaar onderdeel bij de introductie van camerahandhaving. Het Parket CVOM vraagt expliciet om de inzet van communicatiemiddelen. Betrek omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig in het traject,. Bij de uiteindelijke invoering kunnen (tijdelijke) maatregelen zoals extra borden op straat of een promotieteam de potentiële overtreders attenderen op de nieuwe situatie.

Goede voorbereiding is het halve werk

De 24/7-controle met camerahandhaving draagt bij aan een adequate en efficiënte handhaving van geslotenverklaringen en voetgangersgebieden. Denk vooraf goed na over de invulling van de (rand)voorwaarden en kritische succesfactoren. Alleen zo zorg je ervoor dat camerahandhaving direct een succes wordt. Wilt u straten of gebieden autoluw maken met behulp van camerahandhaving? Empaction is expert in het opstellen en begeleiden van aanbestedingen op het gebied van camerahandhaving. Brickyard is één van de leveranciers met ervaring in dit soort oplossingen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.