Skip to main content

Voorbereiding en implementatie camerahandhaving gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht had behoefte aan inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij het inzetten van camerahandhaving voor het handhaven van de venstertijd van een winkelpromenade en een stadspark. Gezien de ervaring van Empaction met dergelijke projecten heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gevraagd hen daarbij te ondersteunen. 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht investeert in een aantrekkelijke winkelpromenade (Sophiapromenade) en naastgelegen Sophiapark. Het Sophiapark is een ontmoetingsplek voor inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens maakt het park deel uit van de ecologische route die de Alblasserwaard en de Hoekse Waard met elkaar verbindt.

Eerder genomen maatregelen onvoldoende effectief

Al enige tijd ervaren met name de bewoners aan de Sophiapromenade overlast van vooral brommers en scooters die over de winkelpromenade en door het park rijden. De gemeente heeft diverse maatregelen uitgevoerd om de overlast te beperken, maar in de praktijk blijkt de handhaving op bromfietsen lastig. Het park heeft namelijk diverse uitvalswegen. Daarnaast hebben de BOA’s een breed takenpakket en is voldoende inzet in het stadspark om gedragsverandering te bereiken niet mogelijk.

Camerahandhaving als hulpmiddel voor handhaving

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil daarom camerahandhaving inzetten voor het verifiëren van verblijfs- of toegangsrechten en handhaven van voertuigen in het stadspark. Zo kunnen ze brommers in het park automatisch controleren en beboeten met behulp van kentekenherkenning camera’s. Dergelijke camera’s bieden de mogelijkheid het voetgangersgebied in het Sophiapark en de Sophiapromenade 24/7 te controleren en zorgen daarmee voor een geautomatiseerde ondersteuning van het werk van een BOA.

Voorbereidende fase afgerond in zomer 2019

De voorbereidende fase – het adviseren bij het initiërend college- en raadsbesluit, advisering bij de voorbereiding en de goedkeuring van inzet camerahandhaving door de lokale driehoek – is rond de zomer van 2019 afgerond. Daarna is een begin gemaakt met de implementatiefase, die bestond uit het begeleiden van en het adviseren bij het inkooptraject en het implementatietraject zelf.

Gezien de ervaring van Empaction met dergelijke trajecten werd de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht grotendeels ontzorgd. De rol van de gemeente werd veelal beperkt tot reviewen, het beoordelen van de aanbiedingen en de opdrachtverlening.

Na de overeenkomst met de leverancier is gestart met de implementatiefase. Naast de implementatie van de camera’s was er ook aandacht voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, et cetera), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen en de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder.

Nazorg en borging processen

Na het doorlopen van het implementatietraject was het project nog niet volledig afgerond. Het inregelen van de systemen en processen vereist nazorg en dat is een fase die vaak onvoldoende aandacht krijgt. In het nazorgtraject was vooral aandacht voor restpunten van het implementatietraject en het finetunen van interne processen. Empaction leverde deze nazorg en zorgde ook hier voor de borging van processen en kennis in de reguliere organisatie.

Lees ook:

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.