Skip to main content

Verkenning financiële haalbaarheid parkeergarage voor Lebo Vastgoed

In het winkelcentrum van het voormalige Stadsdeel Osdorp te Amsterdam werd een inhaalslag gemaakt om het centrum op te waarderen en uit te breiden naar hét hoofdwinkelcentrum van het nieuwe Stadsdeel Nieuw West (het Stadsdeel). Lebo Vastgoed heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning van de financiële haalbaarheid voor de te realiseren parkeergarage. Het ging bij deze studie om een strategisch-financieel advies dat het risicoprofiel van de beoogde parkeergarage meer nauwkeurig en meer betrouwbaar in beeld moet brengen.

Business case

Empaction heeft eerst de huidige en toekomstige situatie van de parkeersituatie bij Winkelcentrum Osdorpplein in kaart gebracht en beoordeeld. Vervolgens is de, in de toekomst benodigde, parkeercapaciteit geanalyseerd en is de parkeerexploitatie van de nieuw te realiseren parkeergarage in diverse scenario’s doorgerekend. Tot slot is een pakket aan maatregelen (exploitatievoorwaarden en flankerend beleid) opgesteld om tot een financieel haalbare business case te leiden.

Parkeerafspraken

In de gesprekken van Lebo Vastgoed met het Stadsdeel Nieuw West over de condities waaronder de herontwikkeling plaats kon vinden speelde het parkeervraagstuk een belangrijke rol. De door Empaction uitgevoerde studie vormde de basis en het vertrekpunt voor de specifieke parkeerafspraken.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.