Skip to main content

Vergaande digitalisering parkeerketen van gemeente Rijswijk

Aanpak

Voor de implementatie van de Kadernota Parkeren moesten in hoofdlijn twee projecten uitgevoerd worden. Dit betekende dat parkeerautomaten, handhaafapparatuur en een digitaal parkeervergunningsysteem middels een Europese aanbesteding aangeschaft en geïmplementeerd moesten worden. Ook stonden we voor de uitdaging om het proces van bezwaar- en beroepafhandeling te optimaliseren.

Een integrale digitaliseringsslag binnen de parkeerketen van Rijswijk betekende een aantal Europese aanbestedingen met verschillende leveranciers. De uitdaging was een integrale uitvoering in de parkeerketen waarbij ICT ervoor moest zorgen dat er ICT-koppelvlakken gebouwd konden worden. De handhavers werden uitgerust met handcomputers waarmee zij digitaal de handhaving kunnen uitvoeren. De registratie en uitgifte van vergunningen werden verder gedigitaliseerd en belparkeren werd geïntroduceerd. Empaction gaf invulling aan het bovenstaande via twee projectteams, respectievelijk projectteam fiscalisering en projectteam aanbesteding en implementatie digitalisering. Onder leiding van Empaction zijn de benodigde aanbestedingsprocedures doorlopen en zijn de nieuwe werkprocessen geborgd in de organisatie.

Uitdaging

De uitdaging zat in de juiste volgorde der dingen dan wel parallel aan elkaar de hele parkeerketen van vergunningaanvraag tot handhaving op straat te digitaliseren. Dit betekende aanschaf van nieuwe software, apparatuur en inrichting van de backoffice. Naast de introductie van nieuwe systemen zoals handhelds voor de handhavers en parkeerautomaten op straat is ook sprake van een nieuwe werkwijze voor de handhavers zelf. Omdat overgestapt werd op een fiscaal parkeerregime kreeg de gemeente onder andere ook te maken met bezwaarafhandeling op naheffingsaanslagen. Empaction stond voor de uitdaging om zowel inhoud als proces het komende jaar in goede banen te leiden. Alle projecten zijn met succes geïmplementeerd!

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.