Skip to main content
Leidschendam

Van pollers naar camera’s

Met pollers aangenaam verblijfsgebied en winkelklimaat?

Het winkelgebied Huygenskwartier in de gemeente Leidschendam-Voorburg is een promenadegebied dat door fysieke afsluiting, zogenoemde pollers, was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Buiten de genoemde venstertijden bepaalde het ontheffingenbeleid wie onder welke omstandigheid in aanmerking komt voor een ontheffing om het gebied in te rijden.

Het gebied betreft een beschermd stads- en dorpsgezicht. Bij een aantrekkelijk en leefbaar (winkel)voetgangersgebied hoort zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer. Door de fysieke afsluiting is een aangenaam verblijfsgebied en winkelklimaat ontstaan, hetgeen bijdraagt aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van het gebied. De gemeente was tevreden over de effecten van het autoluwe gebied.

Toch niet toereikend en klantvriendelijk

Twee zorgpunten maakten dat de fysieke afsluiting met pollers niet meer als toereikend en niet als klantvriendelijk ervaren werden.
Deze pollers zijn effectief voor auto’s, maar bieden geen oplossing voor het weren van snorfietsers en bromfietsers. Bewoners, bezoekers en winkeliers ervoeren hinder en overlast van de aanwezigheid van met name snor- en bromfietsers. Het rijden met snor- en bromfietsen door het voetgangersgebied deed afbreuk aan de leefbaarheid en het gewenste aangename winkelklimaat. Het bracht tevens ongewenste milieu- en geluidsoverlast met zich mee.
Daarnaast kennen de pollers problemen door aanrijdingen met lange reparatietijden als gevolg. Hierdoor is het doel van de pollers, namelijk een aangenaam autoluw winkelgebied, onder druk komen te staan.

Camerahandhaving voor behoud leefbaarheid

De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang tot het voetgangersgebied te organiseren met behulp van kentekencamera’s, waarmee zowel auto’s als snor- en bromfietsers geweerd kunnen worden. De gemeente wenste camerahandhaving in te zetten voor het behoud van de leefbaarheid en een aangenaam verblijfsklimaat in het winkelgebied Huygenskwartier. Aandachtspunt van de gemeente daarbij was dat mensen niet met camera’s gevolgd mogen worden in de openbare ruimte.

Empaction heeft de gemeente in dit traject ondersteund in alle fases van het project: van specificatie van het systeem, communicatie aan belanghebbenden, inkooptraject tot en met accordering door het OM en het implementatietraject, om zo te komen tot een succesvolle camerahandhaving in het voetgangersgebied Huygenskwartier.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.