Skip to main content

Uitbreiding parkeerregulering gemeente Tilburg via Review Panels

In de gemeente Tilburg hebben schilwijken al jaren last van uitwijkgedrag. De systematiek voor aanpak van dit probleem was gebaseerd op een bindende enquête in de buurt waar de parkeeroverlast zich voordoet. Het gevolg was dat er alleen draagvlak voor invoering van betaald parkeren te krijgen was in de straten met parkeeroverlast. Daarbuiten was de meerderheid tegen reguleringsmaatregelen. Als draagvlak een randvoorwaarde is, dan kan uitbreiding van regulering alleen maar plaatsvinden in kleine gebieden. Een zeer inefficiënt proces met veel irritatie bij bewoners is het gevolg. Daarom is een nieuw beleid voor uitbreiding vastgesteld, gebaseerd op het, door Empaction toegepaste, principe van een Review Panel. Vervolgens zijn wij gevraagd om dit proces te begeleiden voor de wijken Noordhoek en Piushaven.

Noordhoek

De wijk kende al gedeeltelijk betaald parkeren ter bestrijding van uitwijkgedrag vanuit het centrum, maar had daarnaast veel overlast van uitwijkgedrag door werknemers van een nabijgelegen kantoor. In een drietal sessies is het Review Panel met een aantal substantiële verbeteringen gekomen op het oorspronkelijke voorstel van de gemeente. De 6 dagen betaald parkeren blijven 6 dagen. Het uitbreidingsgebied in de omgeving van het kantoor werd uiteindelijk op 5 dagen vastgesteld, omdat de bewoners verwachten dat daarmee het probleem in voldoende mate opgelost gaat zijn.

Piushaven

Piushaven is een gebied in ontwikkeling waar het aantal woningen en horeca toeneemt. Hierdoor neemt het aantal bewoners toe, maar de ontwikkelingen genereren ook meer bezoekers. Voor het Review Panel zijn een aantal deelwijken uitgenodigd om na te denken over hoe gaan we om met het invoeren van betaald parkeren. Hierbij waren drie smaken mogelijk: 5, 6 of 7 dagen betaald parkeren. Uiteindelijk heeft het Review Panel gekozen voor 7 dagen.

Advies overgenomen door College en Raad en vastgesteld

Onderdeel van het Review Panel proces is ervoor te zorgen dat het definitieve advies past binnen de vooraf vastgestelde kaders. Hierdoor is het advies voor beide wijken overgenomen door het College en de Raad en vastgesteld.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.