Skip to main content

Slim omgaan met parkeernormen

De afgelopen jaren is het autobezit en de mobiliteit in Nederland behoorlijk toegenomen. De behoefte aan parkeergelegenheid en de bijbehorende druk op de openbare ruimte groeien daar nog steeds in mee. Veel gemeenten hanteren het principe dat nieuwbouwontwikkelingen niet mogen leiden tot parkeeroverlast in de omgeving en eisen daarom dat het parkeren op de eigen ontwikkelplot wordt opgelost. Met starre parkeernormen wordt de uitdaging om binnenstedelijk met voldoende parkeercapaciteit te bouwen groot. Zoekt u naar andere oplossingen en probeert u bijvoorbeeld met de inzet van deelmobiliteit de gemeentelijke parkeereis naar beneden te krijgen? Lees in deze blog hoe u dat in de praktijk kunt aanpakken. 

Om het naar beneden bijstellen van de parkeereis mogelijk te maken, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Dan helpt het als er goede alternatieven voor de (eigen) auto beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een treinstation in de nabije omgeving. Daarnaast zijn in een binnenstad veel voorzieningen op loopafstand. Voor reisbewegingen die niet te voet, per (elektrische) fiets, scooter of OV afgelegd kunnen worden, kan deelmobiliteit een uitkomst bieden. Met deelmobiliteit kan het autobezit -en daarmee het aantal parkeerplaatsen- verlaagd worden, terwijl iedereen toch toegang heeft tot allerlei vormen van vervoer.

Succesfactoren deelmobiliteit

De inzet van deelmobiliteit is aantrekkelijk, maar hoe kun je hier het beste invulling aan geven? Is de oplossing toekomstbestendig te maken zonder dat het een dagelijkse zorg wordt? Beschikbaarheidsgarantie, gebruiksgemak en diversiteit zijn allemaal factoren die het succes bepalen.

Maar ook flexibiliteit en een vraagvolgend aanbod is cruciaal, want simpelweg een deelauto plaatsen en daarvoor vijf parkeerplaatsen opheffen is te kort door de bocht. Een andere belangrijke factor: de initiële en structurele kosten. Hoe hoog zijn mijn investeringskosten en welk deel van de gebruikskosten kan verwerkt worden in de VVE-bijdrage? Al deze onderwerpen en meer dienen in de onderbouwing aan bod te komen, zodat de nieuwe ontwikkeling met deelmobiliteitsconcept voor de doelgroep een zodanig aantrekkelijke propositie is dat de reductie in autobezit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Parkeerbalans in een leefbare stad

Zowel rijdende als geparkeerde auto’s zijn (te) dominant in het binnenstedelijke straatbeeld. Veel gemeenten streven daarom naar een autoluwere binnenstad. Het beter benutten van restcapaciteit van bestaande parkeergarages kan daaraan bijdragen. Vanuit onze werkzaamheden voor gemeenten en ontwikkelaars hebben wij steeds meer positieve ervaringen over hoe een parkeerbalans op maat, eventueel in combinatie met deelmobiliteit, kan bijdragen aan een goede balans tussen de parkeer-/mobiliteitsbehoefte, een aantrekkelijke woonpropositie en een leefbare omgeving.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.