Skip to main content

Sebastiaan Dommeck

Adviseur

Sebastiaan is een gedreven adviseur, een verbinder en visionair. Hij krijgt energie van nieuwe uitdagingen en het vinden van een oplossing die uitvoerbaar is, maar ook vernieuwend.

“Het samenbrengen van partijen om met elkaar meer te bereiken is mijn drijfveer om binnen parkeren en mobiliteit mogelijkheden en kansen te benutten. Hiervoor hebben we niet alleen de ‘markt’, maar ook de overheden nodig, om belemmeringen weg te nemen en nieuwe concepten te lanceren.
Met gedreven betrokkenheid en scherp analytisch vermogen help ik overheidsinstanties en projectontwikkelaars met hun vraagstukken op het gebied van parkeren en mobiliteit.”

“Vanuit mijn verschillende detacheringen heb ik veel ervaring opgedaan met het bestuurlijke besluitvormingsproces binnen gemeente, provincie en ministerie. Afstemming met andere vakgebieden en belangengroeperingen is noodzakelijk om tot goede en gedragen plannen te komen. Met als uiteindelijk doel: mobiliteit en parkeeraanbod afgestemd op de vraag.”

Ons team