Skip to main content

Kay van der Kraan

Adviseur en projectleider

Kay studeerde Planologie in Nijmegen, waar hij zich tijdens zijn master specialiseerde in stedelijke bereikbaarheid en mobiliteit. Bij veel verschillende opdrachtgevers heeft Kay inmiddels uitgebreide kennis en ervaring opgedaan met het opstellen van visies op parkeren en mobiliteit. En niet onbelangrijk: de vertaling daarvan naar beleid. Want met alleen een visie kom je er natuurlijk niet. Het gaat juist ook over de uitwerking van concrete maatregelen. Het hele plaatje moet kloppen van A tot Z. Met als belangrijkste drijfveer het leefbaar en bereikbaar houden van onze steden.

“Wat Empaction kenmerkt is de focus op innovatie en het altijd voorop willen lopen met een visie”

Bekijk hier de agenda van Kay.

Ons team