Skip to main content

Samenwerking Leiden na zeven jaar succesvol afgerond

Zeven jaar geleden stond de gemeente Leiden voor de opgave om maar liefst vier parkeergarages te realiseren. Bart van Hussen is als parkeeradviseur vanaf het eerste moment bij de vier projecten betrokken geweest. Namens het parkeerbedrijf van de gemeente Leiden was hij de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk voor alle beheergerelateerde aspecten van functionele en ontwerptechnische aard. In onderstaand artikel blikken we terug op de afgelopen zeven jaar, met als laatste hoogtepunt de opening van de innovatieve parkeergarage onder de Garenmarkt op 19 februari 2020.

De eerste garage die werd ontwikkeld was de parkeergarage aan de Lammermarkt. Een innovatief hoogstandje: een 7-laagse spiraalvormige parkeergarage die ruimte biedt aan 525 auto’s en met ruim 22,5 meter tot de diepste parkeergarages van West-Europa behoort. Gezien de omvang en complexiteit van dit project, werd een projectteam samengesteld, bestaande uit specialisten op het gebied van techniek, constructie, financiën, planning, parkeerbeheer en omgevingsmanagement. Qua ontwerp was het project een enorme uitdaging, maar de nauwe samenwerking leidde tot een optimaal resultaat. De parkeergarage aan de Lammermarkt is eind april 2017 in gebruik genomen.

Parkeergarages Soestdijkkade en Ringkade

Al tijdens de ontwikkeling en realisatie van de parkeergarage aan de Lammermarkt, werd ook gestart met het ontwerp en realisatie van de openbare parkeergarages Soestdijkkade en Ringkade, beide onderdeel van het Plein van Leiden (nieuwbouw en renovatie). Parkeergarage Ringkade telt 213 parkeerplekken en werd op 1 februari 2017 geopend. Parkeergarage Soestdijkkade ligt aan het winkelgebied Kooiplein, telt twee lagen, biedt plaats aan 140 auto’s en werd in november 2017 in gebruik genomen. Het betroffen minder grootschalige projecten dan de Lammermarkt, maar ook hiervoor werden – in samenwerking met Heijmans Bouw – projectteams
opgericht en heeft Empaction een vergelijkbare rol gespeeld.

Parkeergarage Garenmarkt

Als laatste werd gestart met het ontwerp en de realisatie van de parkeergarage Garenmarkt. Nog zo’n innovatief ontwerp met 5 lagen en 425 parkeerplaatsen, met bovenop de parkeergarage een groen evenementenplein. Omdat de diepe bouwput op sommige locaties heel dicht bij de monumentale bebouwing kwam, waren speciale technieken nodig. Empaction heeft hier ondersteund bij de voorbereiding- en implementatiefase van de te realiseren parkeergarage. Ook hier werkte het projectteam van verschillende deskundigen op een intensieve, open en constructieve manier samen om tot dit fantastische eindresultaat te komen.

Ruim 1.300 parkeerplaatsen

Met de realisatie van deze vier parkeergarages biedt de gemeente Leiden voldoende parkeergelegenheid (ruim 1.300 parkeerplaatsen) aan bewoners, bezoekers van bewoners en winkelend publiek. Het centrum van Leiden onderscheidt zich met twee hoogwaardige binnenstedelijke openbare parkeergarages, toegankelijk voor zowel publiek als voor omwonenden.

Rol Empaction

De afgelopen zeven jaar heeft Empaction zitting gehad in verschillende bouwcombinaties. Er is samengewerkt met architecten, in- en externe projectteams en tal van leveranciers, waaronder All Jobs en IP Parking. Wat begon als een opdracht voor drie maanden, resulteerde in een samenwerking van maar liefst zeven jaar. Een samenwerking die alleen zo lang kan duren als er sprake is van wederzijds vertrouwen.

Binnen dit project heeft Empaction een belangrijke rol gespeeld in de ontwerpkeuzes, in het realiseren van het ontwerp en in de aanbestedingen voor de parkeermanagementsystemen voor alle parkeergarages. We hebben samen met IP Parking de integrale IT-architectuur ontworpen en gebouwd. Met de architect hebben we een concept bedacht voor de signing en bebording voor alle garages en ook daarvoor hebben we de aanbesteding verzorgd. Gaandeweg deze zeven jaar is besloten om het integrale beheer uit te besteden aan een marktpartij (P1 Parkeerbeheer). Er is nu een centrale meldkamer/meldpost in parkeergarage Lammermarkt; bij alle andere garages is het beheer op afstand.

Terugblik samenwerking Empaction en gemeente Leiden

Voor een parkeerorganisatie is het erg lastig, dan wel onmogelijk om – naast de dagelijkse operatievier parkeergarages zo kort na elkaar te realiseren. Projectteams zijn vooral met de bouw van de parkeergarages bezig en in veel mindere mate met de functie van het gebouw, wanneer deze is opgeleverd. Ook op dat vlak heeft Empaction een belangrijke bijdrage geleverd.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.