Skip to main content

Roel Meijs

Adviseur

Ik ben als verkeerskundige opgeleid op de NHTV in Breda (nu BUas), waar ik in 2014 afstudeerde. De afgelopen jaren was ik adviseur verkeer en parkeren bij een adviesbureau dat ruimtelijke ontwikkelingen tot stand brengt. Vanuit mijn vak zat ik vaak aan de kant van ontwikkelaars om de verkeer- en parkeersituatie voor het te ontwikkelen project zo goed en veilig mogelijk te borgen.

Van het onderzoeken naar de doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en een gedegen parkeersituatie, ben ik mij sinds begin 2020 bij Empaction op dit laatste aspect ‘parkeren’ gaan specialiseren. Onder dit aspect gaat het tegenwoordig meer om het vinden van de juiste ruimte voor mobiliteit in stedelijke gebieden. Onder andere door de woningbouwopgave is het in dit werk vaak zoeken naar een goede balans tussen een aantrekkelijk woon- en leefgebied, waar gebruikers over voldoende mobiliteitsaanbod beschikken en wat als locatie tevens goed bereikbaar is. Ik krijg energie van projecten die op deze snijvlakken vooruitgang boeken, zonder daar bepaalde doelgroepen erg in te benadelen.

Bekijk de agenda van Roel.

Ons team