Skip to main content

Inzet Review Panels bij parkeeroverlast in woonwijken

Veel gemeenten met betaald parkeren in de binnenstad hebben te maken met een hoge parkeerdruk in (woon)wijken en straten, veelal direct gelegen aan de randen van het gereguleerde gebied. Belangrijkste oorzaak: uitwijkgedrag, vooral door mensen die niet willen betalen voor parkeren.

Dit leidt tot een aanhoudende stroom van klachten van bewoners. Volle straten, verkeerd geparkeerde auto’s en geen beschikbare parkeerplaats voor bewoners doen ernstig afbreuk aan de leefbaarheid van de wijk.

Samen op zoek naar een oplossing

In straten met parkeeroverlast is veel draagvlak voor regulering (betaald parkeren), maar daarbuiten heel weinig. Pas als het probleem doorschuift naar de volgende straten, het zogenaamde waterbedeffect, ziet men het probleem wel. Dat waterbedeffect willen we voorkomen. We moeten de parkeeroverlast oplossen, zónder het elders in de wijk terug te laten komen. Voor deze vraagstelling organiseert Empaction regelmatig bewonersavonden. Aanwezigen uiten in het begin hun frustraties en boosheid, vooral richting gemeente. We begrijpen die weerstand, maar we moeten samen op zoek naar een oplossing.

Dat bereiken we door te werken met Review Panels. Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen) in de wijk.

Iedereen heeft eens kans op deelname. Samenstelling gebeurt op basis van een combinatie van vrijwillige aanmelding met loting en plaatsen voor specifieke functies.

Bewoners volwaardig betrekken bij parkeerdilemma

Vervolgens laat het Review Panel zich breed informeren over de parkeerproblematiek in de wijk en de mogelijke oplossingen. De ervaring leert dat binnen het Review Panel begrip ontstaat voor de issues/belangen van andere groepen in de wijk waardoor er uiteindelijk een weloverwogen advies wordt geformuleerd op basis van consensus. Als bewoners volwaardig betrokken worden bij het parkeerdilemma, dan zijn ze bereid om constructief mee te denken in oplossingen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.