Skip to main content
Deventer

Review panels Deventer

Empaction heeft de gemeente Deventer de afgelopen periode inhoudelijk en procesmatig begeleid bij de fiscalisering van alle parkeerplaatsen in de binnenstad. Waar aanvankelijk nog veel weerstand bestond tegen de plannen, is met alle betrokken partijen gewerkt aan een breed gedragen vorm van fiscalisering. Het plan is inmiddels door het college vastgesteld en zal in het najaar van 2017 worden geïmplementeerd.

De sleutel tot succes in dit traject is de door Empaction ontwikkelde systematiek met Review Panels. Een Review Panel is samengesteld op basis van loting en vormt een evenwichtige afspiegeling van alle betrokkenen in het gebied (bewoners, ondernemers, winkeliers, …). Het Review Panel laat zich breed informeren over de parkeerproblematiek in de wijk en de mogelijke oplossingen. In een Review Panel worden vervolgens alle verschillende belangen tegen elkaar afgewogen, om op die manier een weloverwogen advies te geven.

In Deventer is er allereerst met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. De aanpak met Review Panels is enthousiast ontvangen en wordt binnenkort toegepast om ook de schilwijken in de gemeente Deventer te fiscaliseren.

Meer informatie via de Stentor.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.