Skip to main content

Randstedelijke overstappunten als verbinding tussen auto en OV

Het OV wordt in meer steden een sterker middel voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Als gevolg van de verdichting en schaarste in de binnenstad, zien wij dat het niet reëel is om de volledige parkeervraag te blijven faciliteren. Dit druist ook in tegen alle milieu- en duurzaamheidsambities. Door verkeersaders af te waarderen wordt het bereiken van stadscentra met een auto ontmoedigd. Hoe kom je dan toch snel, makkelijk en comfortabel van de periferie naar de binnenstad? Collega Roel Meijs geeft in deze blog zijn visie. 

Om binnensteden dynamisch én goed bereikbaar te houden is een dekkend OV-netwerk nodig. Ik denk dat dat moet gebeuren aan de randen van de steden, daar waar de autobereikbaarheid nog goed is en het stedelijk OV-netwerk begint. Maar er is meer nodig: overstappunten moeten geoptimaliseerd worden, met goede busverbindingen en voldoende parkeergelegenheid en de reiziger moet zich er veilig voelen. Maar ook werkgevers spelen een belangrijke rol in het vervoer tussen overstappunten en werkplekken in het centrum. Voordelen als tijdwinst en lagere parkeerkosten maken dat de reiziger bereid is z’n gedrag te veranderen. Daarnaast is parkeerregulering in de omgeving ook belangrijk, zodat uitwijkgedrag met overlast van parkeren als gevolg wordt voorkomen.

Bereidheid tot gedragsverandering 

De transformatie van autostad naar leefbare stad met een nadrukkelijke rol voor het OV kost tijd. De verdichtingsopgave in combinatie met de duurzame trend en de vraag om meer leefbaarheid gaat dit wel versterken: het is eenvoudigweg te druk om in de stad te komen met de auto en de parkeerkosten zijn enorm hoog. Dat maakt dat reizigers bereid zijn om hun gedrag te veranderen.
Het moeten zoeken naar een alternatief voor de auto wordt langzaam vanzelfsprekend, omdat de autobereikbaarheid in veel steden afneemt. Diverse grote steden vangen de auto al aan de rand van de (binnen)stad op en lopen hierin voor.

Reiziger krijgt steeds meer keuze en controle

Er ligt een kans om de auto aan de rand van de stad op te vangen. Door P+R’s beter te benutten en bij te bouwen. Van hieruit kunnen reizigers zich verder verplaatsen. Dat verder verplaatsen kan op verschillende manieren: met het OV, een deelauto, deelfiets of deelscooter. Of met pendelvervevoer geregeld vanuit de werkgever. Er zijn meerdere manieren beschikbaar om van A naar B te reizen, op steeds slimmere, meer duurzame en gebruiksvriendelijkere manieren, waardoor ook het overstappen niet langer een dissatisfier is.

Verbinding sleutel tot succes 

De verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid en het OV ligt naar onze mening niet alleen bij de steden zelf, maar ook bij de buurgemeenten. De buurgemeente heeft bijvoorbeeld een buslijn of sprinterstation met parkeercapaciteit, maar zonder parkeerregulering in de omgeving. Zonder integrale benadering gaan reizigers zelf alternatieven zoeken, wat soms tot verplaatsing van het (parkeer)probleem leidt. Een proactieve sturing op parkeren kan toekomstige knelpunten voorkomen. P+R terreinen als overstappunten in de regio vragen daarbij ook om afstemming met de provincie (op het gebied van OV in de regio). Empaction kent de verschillende belangen en weet de verbinding tot stand te brengen.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.