Projectleider digitalisering parkeerketen gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in de afgelopen jaren stapsgewijs haar parkeerketen gedigitaliseerd. Uit een analyse bleek dat het raadzaam is om het vergunningenpakket opnieuw aan te besteden, evenals het digitale handhavingspakket vanwege einde contractduur. Mede gezien de vele onderliggende processen ontstond de behoefte aan een projectleider die de samenhang van de projecten overziet. Daarvoor organiseerde de gemeente Maastricht een meervoudige onderhandse aanbesteding en heeft Empaction gevraagd deze opdracht te vervullen.

 

Aanbestedingen voor PRS en scanoplossing

 

Met het digitaliseren van de parkeerketen wil de gemeente moderniseren en een efficiëntieslag maken. Om de digitalisering van de parkeerketen helemaal compleet te maken, moet nog een aantal elementen opgepakt worden: het vernieuwen van het parkeerrechtensysteem en het toevoegen van de scanoplossing voor de handhaving. Voor beide elementen wordt een aanbestedingstraject opgestart, die Empaction allebei zal begeleiden.  

Ook de organisatie moet aangepast worden aan de gevraagde werkwijze binnen de digitale keten. Gezien de vele onderliggende processen en de nieuwe aanbestedingen, was er behoefte aan een projectleider die de samenhang van de projecten overziet en zorgt dat alles binnen het gestelde tijdspad en budget loopt. Ook deze rol wordt door Empaction vervuld.  

 

Meer weten?

Heeft u advies nodig bij een aanbestedingsproject? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via: 040-213 78 80. Wilt u graag op de hoogte blijven van al onze projecten? Volg ons dan op LinkedIn!  

Lees ook: