Skip to main content

Programmabureau Zuid-Limburg ondertekent Green Deal Autodelen 2.0

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar wil duurzame mobiliteit stimuleren en tekende op 18 december de Green Deal Autodelen 2.0. Dit gebeurde in aanwezigheid van inister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen). Onze collega Sebastiaan Dommeck was als afgevaardigde van Zuid-Limburg Bereikbaar aanwezig bij de ondertekening in Den Haag. 

Met het ondertekenen van deze Green Deal gaat Zuid-Limburg Bereikbaar samen met andere partijen een inspanningsverplichting aan om het autodelen te bevorderen.

Achtergrond

In de toekomst hangt onze mobiliteit mogelijk steeds minder af van het particuliere autobezit. De deeleconomie speelt hier een grote rol in. Die moet niet alleen voor verduurzaming van het vervoer zorgen, maar ook voor een grote betrouwbaarheid. Een burger moet toegang hebben tot een vervoermiddel, als hij er een nodig heeft.
In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners gewerkt aan verdere ontwikkeling van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s bleek te ambitieus. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid. Echter, groei van het aantal deelauto’s alleen is niet voldoende, ook groei van het aantal gebruikers is nodig.
In Green Deal Autodelen II haken partijen aan bij het Klimaatakkoord. Minder auto’s en minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit. Hiervoor is nodig dat mensen hun gedrag aanpassen. Een sectorbrede aanpak blijkt hierbij noodzakelijk. Autodelen wordt bekender door een gezamenlijke afstemming en het versterken van acties.

De deelnemende partijen willen:
•    dat bedrijven, overheden en burgers maximaal gaan gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen.
•    dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s.
•    dat het aantal parkeerplaatsen vermindert waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.
De Green Deal kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler. Het project loopt tot en met 31 oktober 2021.

Over Green Deal

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Lees meer

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.